The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
20/04/2018 - Lượt xem: 1793
Thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, qua đó đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ

Kết quả hình ảnh cho gia lai  về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

ẢNh minh họa (nguồn internet)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ; cùng với việc tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra theo Quy chế (kiểm điểm tự phê bình hằng năm); chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đảm bảo nghiêm túc, đúng yêu cầu. Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp ý kiến đóng góp và xây dựng Báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với 06 tập thể lãnh đạo cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 25 đảng viên là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là những dấu hiệu vi phạm về công tác cán bộ; từ năm 2008 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra 14 tổ chức đảng, 62 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó kiểm tra dấu hiệu vi phạm về công tác cán bộ đối với 11 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Qua kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên đều có thiếu sót, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 01 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật.

Chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác cán bộ và lĩnh vực tư tưởng chính trị. Những năm gần đây, đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan để xây dựng chương trình, kế hoạch; chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị… liên quan đến công tác cán bộ và lĩnh vực tư tưởng chính trị đối với 28 tổ chức đảng. Năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và kiểm tra 09 cấp ủy cấp dưới về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và kiểm tra 06 cấp ủy cấp dưới về công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 08-KH/BTCTU, ngày 20 tháng 3 năm 2017 về kiểm tra nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng và tiến hành kiểm tra 04 ban tổ chức huyện ủy: Ia Grai, Ia Pa, Kbang, Đức Cơ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 58-KH/BTGTU, ngày 23 tháng 3 năm 2017, Kế hoạch số 67-KH/BTUTU, ngày 18 tháng 5 năm 2017 về kiểm tra công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng và tiến hành kiểm tra 09 trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện: Kông Chro, Mang Yang, Phú Thiện, Ia Grai, Ia Pa, Chư Sê, Đak Đoa, Chư Prông và thị xã An Khê. Khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, nếu có yêu cầu thì các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn đều tích cực phối hợp kiểm tra.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG