The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Cần nghiêm túc tổ chức quán triệt Nghị quyết 11 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)
17/06/2015 - Lượt xem: 2188
Từ ngày 4 đến ngày 7-5-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về chủ trương đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và một số vấn đề quan trọng khác.

Những nội dung nói trên được đưa ra thảo luận và kết luận tại hội nghị này là rất quan trọng, vì vậy việc tổ chức quán triệt các văn kiện của Hội nghị là việc làm phải nghiêm túc, trách nhiệm; thông qua đó làm cho cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản, các quan điểm của Đảng đã được kết luận tại Hội nghị 11; từ đó, vận dụng vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến địa phương, đảng bộ, đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là trong việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Cùng với đó, cần liên tục tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết 11 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp nói chung, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nói riêng được các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm; trong khi đó, các thế lực chống đối tuyên truyền, xuyên tạc, bôi xấu chế độ, bôi xấu Đảng ta, tung tin thất thiệt làm cho cán bộ, nhân dân nếu không hiểu rõ nội dung thì dễ mắc mưu kẻ xấu. Cho nên, việc tuyên truyền, định hướng nhận thức và dư luận, nhất là việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương; về chủ trương đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành... là việc làm rất cần thiết.

Về công tác tuyên truyền, các cấp ủy cần căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị mình mà có các hình thức thích hợp, sát, đúng và bằng các phương tiện truyền thông, các phương pháp tiếp cận với những đối tượng đặc thù của địa phương, nhằm mục đích tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp thu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 11. Tránh việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chung chung, làm qua loa đại khái, chiếu lệ. Nhất là tổ chức Mặt trận và các đoàn thể quần chúng cần nghiên cứu điều kiện cụ thể, trình độ, khả năng nhận thức của đối tượng hội viên, đoàn viên mà có cách phổ biến, tuyên truyền phù hợp.

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn (số 06, ngày 27-5-2015) việc tổ chức quán triệt Nghị quyết 11 của Đảng, theo hướng dẫn này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý, thông qua việc quán triệt nghị quyết lần này, cần làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức đúng đắn các nội dung cơ bản, nhất là các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, từ đó tin tưởng vào sự lãnh đạo, vào định hướng con đường đi lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cũng theo hướng dẫn nói trên, thời gian hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết 11 đến cán bộ, đảng viên ở cơ sở là trong vòng trung tuần tháng 7-2015.

Để việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 11 của Đảng có hiệu quả và đúng tiến độ, các cấp ủy nên xây dựng kế hoạch cụ thể ở cấp mình, trong đó cần lựa chọn báo cáo viên có khả năng truyền đạt những nội dung cốt lõi và cụ thể để phổ biến sát với đối tượng; đồng thời kết hợp tổ chức góp ý cho dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; định hướng thảo luận các chủ trương đã nêu trong Nghị quyết 11 và thảo luận những vấn đề về tiêu chuẩn của người tham gia cấp ủy sắp tới, về nâng cao tính hiệu quả và thực quyền trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp; xem đây là một trong những vấn đề thiết thực và hiệu quả để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp... 

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG