The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Các cấp hội cựu chiến binh chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh
02/05/2017 - Lượt xem: 4861
Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2002 đến nay, các cấp hội đã quan tâm tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, nghiệp vụ chuyên môn công tác hội cho trên 20 ngàn lượt cán bộ, hội viên; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát được coi trọng, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong việc thực hiện nhiệm vụ và điều lệ của tổ chức hội, hội viên; bình quân hằng năm đã bồi dưỡng và phát triển gần 1.200 hội viên mới, nâng số hội viên toàn tỉnh là 32.633 hội viên (đạt 90% cựu chiến binh vào hội); trong đó, 19,6% hội viên là đảng viên; 40,22% hội viên là người dân tộc thiểu số; thành lập mới được 59 tổ chức cơ sở hội và 905 chi hội; bồi dưỡng kết nạp được 631 đảng viên mới. 

Đến nay, toàn tỉnh có 17 tổ chức hội huyện, thị xã và thành phố; 249 cơ sở hội (222 cơ sở hội xã, phường, thị trấn và 27 cơ sở hội cơ quan hành chính sự nghiệp); kết quả bình xét tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên cựu chiến binh gương mẫu và gia đình cựu chiến binh văn hóa hằng năm đều tăng. Năm 2016, tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh đạt 94,25%; hội viên cựu chiến binh gương mẫu đạt 95,56%, gia đình văn hóa đạt 95%. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội và chỉ tiêu thi đua đã đề ra (một số huyện, thị, thành hội có trên 30% cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc). Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc là những cán bộ, hội viên luôn tâm huyết, chủ động sáng tạo trong xây dựng hội và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thăm, tặng quà gia đình một cựu chiến binh trên địa bàn thị xã An Khê

Trong các dịp trọng đại của đất nước, như: Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã trực tiếp đóng góp trên 2.500 ý kiến xây dựng các đề án, văn kiện đại hội góp phần vào thành công đại hội đảng từ cơ sở trở lên. Đã có 8.000 hội viên cựu chiến binh là đảng viên được tín nhiệm bầu là đại biểu tham dự đại hội đảng các cấp trong đó có 493 đồng chí được bầu giữ chức bí thư, phó bí thư chi bộ; 86 đồng chí giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn và 801 đồng chí được bầu là cấp ủy viên từ cơ sở trở lên. Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016 có 1.148 hội viên cựu chiến binh được tín nhiệm bầu làm đại biểu hội đồng nhân dân các cấp (trong đó cấp xã, phường, thị trấn 1.351 đồng chí; cấp huyện, thị 69 đồng chí; cấp tỉnh 03 đồng chí). Hiện nay, có gần 6.000 hội viên cựu chiến binh trực tiếp tham gia công tác chính quyền và đoàn thể từ thôn, làng trở lên, thể hiện sự tín nhiệm của các cấp ủy và nhân dân trong tỉnh đối với lực lượng cựu chiến binh. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Cùng với việc quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp, các cấp hội cựu chiến binh đã động viên cựu chiến binh tích cực học tập, phát huy tiềm năng, kinh nghiệm của mình, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện phong trào cựu chiến binh đoàn kết, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa trong hội viên cựu chiến binh. Động viên cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa mới; tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Nhìn chung, những năm qua, hội cựu chiến binh các cấp đã có bước phát triển vững chắc cả về tổ chức và cán bộ; từng bước phát huy vai trò, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; các phong trào thi đua do hội cựu chiến binh tổ chức thực hiện ngày càng thực chất, có hiệu quả. Vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của hội cựu chiến binh các cấp ngày càng được khẳng định, được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG