The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
17/08/2015 - Lượt xem: 2222
Sáng 17/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015), Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh: Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, làm nên cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Trong những ngày tháng Tám sục sôi ấy, Bộ Nội vụ đã được thành lập trong cơ cấu Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và đồng chí Võ Nguyên Giáp được cử làm Bộ trưởng đầu tiên. Từ đó đến nay, 70 năm đã trôi qua và ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước.

Ngay sau khi được thành lập, Bộ Nội vụ được phân công lãnh đạo, theo dõi hai lĩnh vực công tác chính là tổ chức, xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền các cấp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó. Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành tích và đóng góp mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tổ chức nhà nước đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian tới ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ rất quan trọng là phải đánh giá, tổng kết được công tác tổ chức bộ máy của hệ thống chính quyền từ Trung ương tới địa phương trong thời gian qua, từ đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương hoạch định chính sách, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, trong quản lý nhà nước. Cụ thể, tiếp tục chuẩn bị tổng kết đánh giá cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý đối với chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính, giải quyết triệt để các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính. Rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện...

Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Khắc phục hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, xây dựng và hoàn thiện đề án tăng lương phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và đảm bảo lộ trình thực hiện.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức và đào tạo bồi dưỡng chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm kỹ thuật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trong hoạt động công vụ. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; xây dựng cơ chế phòng ngừa hiệu quả; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ, trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu...

 

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh
cho Bộ Nội vụ (Ảnh: KT)

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, Phó Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Tổng kết thực hiện mô hình bộ đa ngành, đa lĩnh vực cả về phương diện lý luận và thực tiễn để tham mưu cho Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Chính phủ trong việc đúc rút kinh nghiệm, xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa XIV.

Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, coi đây là công tác trọng tâm, góp phần xây dựng Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ, của ngành.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước vì những đóng góp trong thời gian qua./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG