The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai: Cho ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
09/09/2015 - Lượt xem: 2314
Buổi làm việc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8-9 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Anh-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Các đồng chí trong Bộ Chính trị cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: B.N
Các đồng chí trong Bộ Chính trị cho ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: B.N

Cùng tham gia buổi làm việc cho ý kiến góp ý văn kiện và phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) còn có các đồng chí trong Bộ Chính trị: Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Kim Ngân-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng-Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

 

Tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và một số bộ, ban, ngành.
 

Đại diện các bộ, ban ngành tham gia xét duyệt nội dung văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh của tỉnh Gia Lai. Ảnh: B.N
Đại diện các bộ, ban ngành tham gia duyệt nội dung văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh  Gia Lai. Ảnh: B.N

Các đồng chí: Hà Sơn Nhin-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Thu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tham gia buổi làm việc với Bộ Chính trị.
 

Đồng chí Hà Sơn Nhin báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo. Ảnh: B.N
Đồng chí Hà Sơn Nhin báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo. Ảnh: B.N

Đồng chí Hà Sơn Nhin-Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo văn kiện Đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án nhân sự trình Đại hội, thời gian dự kiến tổ chức đại hội và một số kiến nghị quan trọng.

Theo đó, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng 18/20 chỉ tiêu Nghị quyết đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt từ 80% đến 90%. Qua đó, đời sống người dân Gia Lai ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân tăng so với nhiệm kỳ trước, đạt 35 triệu đồng/người/năm, bằng 79,7% so với bình quân chung của cả nước.

 

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3,18% mỗi năm (tiêu chí giai đoạn 2011-2015), từ 27,56% giảm xuống còn 11,67% (năm 2015). Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, ước cuối năm 2015 có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 12% tổng số xã của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Nông nghiệp-công nghiệp và thương mại, dịch vụ có bước phát triển.
 

Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với các đồng chí trong Bộ Chính trị. Ảnh: B.N
Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm với các đồng chí trong Bộ Chính trị. Ảnh: B.N

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, có nhiều đổi mới. Đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Hoàn thành sớm công tác thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên, chưa có tổ chức Đảng; tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm tăng bình quân 7,38%. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường…

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng cũng đã báo cáo tổng hợp những ý kiến của các Ban Xây dựng Đảng Trung ương và một số bộ ngành tham gia đóng góp cho nội dung các văn bản của Tỉnh ủy Gia Lai, hầu hết đã ủng hộ cao vì sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, văn bản được xây dựng một cách toàn diện, đánh giá khái quát và trọng tâm đối với cả nhiệm kỳ, phát huy được sự đoàn kết trong Đảng…

Các văn bản do Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện cũng được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham dự cuộc làm việc đánh giá cao. Đồng chí Trần Quốc Vượng-Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đồng tình với phần đánh giá 5 năm qua của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, tuy nhiên cần làm nổi bật hơn, phân tích thêm những tiềm năng, thế mạnh, những đặc điểm riêng của Gia Lai để báo cáo có chiều sâu, mang tính tổng kết. Trong giải pháp cho phương hướng nhiệm kỳ mới, cần nêu rõ, cụ thể từng giải pháp gắn với thực tế của địa phương…

Đại tướng Trần Đại Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đánh giá rất cao về sự mạch lạc trong các văn bản mà Tỉnh ủy Gia Lai đã dự thảo. Tuy nhiên, trong  báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2010-2015, cần phân tích, có so sánh ở đầu nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ, có sự so sánh về sự phát triển của tỉnh với những địa phương khác… như vậy mới thấy rõ được sự cố gắng của tỉnh; phần rút ra được những bài học kinh nghiệm cũng cần sát với tình hình thực tế ở Gia Lai cả những mặt được và chưa được, có tính tổng kết, khái quát…

 

 Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai làm việc với Bộ Chính trị về góp ý cho dự thảo báo cáo và phương án nhân sự Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: B.N
Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai làm việc với Bộ Chính trị về góp ý cho dự thảo báo cáo và phương án nhân sự Đại hội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020). Ảnh: B.N

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng góp ý cần phải nhấn mạnh một số nội dung như: Đánh giá cụ thể công tác khai thác, quản lý, bảo vệ rừng, sự liên kết, tương tác vùng, việc hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn, tình hình lao động việc làm, thu hút đầu tư, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt cũng đánh giá sâu về mục tiêu chuyển rừng nghèo sang trồng cao su đã đạt được như kỳ vọng không… để làm căn cứ cho Đại hội tiến hành thảo luận và xây dựng chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới…

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham dự cuộc họp cho rằng, với công tác chuẩn bị như hiện nay, Gia Lai có thể tổ chức Đại hội theo thời gian dự kiến. Đồng chí Lê Hồng Anh-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp thu các ý kiến từ bộ, ngành Trung ương và các Ban Xây dựng Đảng để bổ sung một số nội dung vào các văn bản. Đặc biệt chủ đề đại hội mang ý nghĩa chỉ đạo cho đại hội, đồng thời cũng là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt cho nhiệm kỳ mới. Nên có thể chỉnh sửa chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững”.

Đồng chí Hà Sơn Nhin-Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã chân thành tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Bộ Chính trị, của các Ban Xây dựng Đảng Trung ương cùng các bộ ngành và cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành các đơn vị trong tỉnh hoàn thiện nội dung dự thảo văn kiện Đại hội, cũng như công tác nhân sự và các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) theo đúng thời gian dự kiến.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG