The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Phát huy truyền thống, xây dựng Đak Đoa ngày càng phát triển
16/07/2020 - Lượt xem: 2005
Đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Đoa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng ngày 16/7, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội,

Hôm nay, trong không khí toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Đoa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin gửi đến các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, quý vị đại biểu và 276 đảng viên ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3.300 đảng viên toàn Đảng bộ huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể Đại hội,

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đak Đoa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu; chủ động, sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả nhiều nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt 29/30 chỉ tiêu và hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra, trong đó nổi bật là:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 11,5%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; công nghiệp - xây dựng chuyển biến mạnh mẽ; thương mại - dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc. Một số mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất bước đầu phát huy hiệu quả. Cơ sở hạ tầng nông thôn, đô thị ngày càng thay đổi; thu ngân sách ngày càng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai sâu rộng, đến nay có 07/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đã bước đầu hình thành được cụm công nghiệp của huyện.

- Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm đầu tư. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chính sách giảm nghèo; hoàn thành hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho gia đình người có công theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được cải thiện rõ rệt. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai toàn diện; an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát.

- Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng; đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chính quyền các cấp được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều cố gắng và đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Những kết quả nêu trên là cơ bản và quan trọng, đây sẽ là nền tảng để huyện tiếp tục phát triển trong những năm tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đak Đoa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nghiêm túc đánh giá, chỉ ra hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong 5 năm qua, điều này được thể hiện khá rõ trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm vừa trình bày tại Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần tự phê bình của các đồng chí.

Tôi lưu ý thêm một số vấn đề, đó là: Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế. Thương mại - dịch vụ và du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Triển khai xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng làng nông thôn mới chưa thật sự đồng bộ. Giáo dục - đào tạo ở vùng sâu, vùng xa chậm được nâng lên; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; số hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn chiếm 90% tổng số hộ nghèo; công tác phòng, chống dịch bệnh còn có mặt hạn chế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Hoạt động của một số tổ chức trong hệ thống chính trị và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao… Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan từ sự lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan trong huyện; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Thưa toàn thể Đại hội,

Trong những năm tới, dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh có cả những thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển của huyện, nhất là yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Do đó, Đảng bộ huyện cần phải nhìn nhận rõ, bên cạnh những cơ hội, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn trong việc thu hút đầu tư vào huyện như thế nào trong điều kiện cơ chế còn nhiều bất cập; cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần ra sao; phát triển đô thị, đẩy mạnh thương mại - dịch vụ và du lịch nhưng phải đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa các làng đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, Bahnar; giải quyết, giữ gìn tài nguyên rừng đi đôi với phải giải quyết đất ở, đất sản xuất và nhu cầu của các doanh nghiệp ra sao khi tiềm lực của huyện còn hạn chế… Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp vẫn là hướng phát triển chủ đạo của huyện, nhưng thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá cả bấp bênh; cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ. Đây là những vấn đề lớn cần phải giải quyết trong quá trình phát triển của huyện, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân huyện Đak Đoa phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao.

Thưa các đồng chí,

Đak Đoa là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, với nhiều tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là gần trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh; có tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn và đang có nhiều dự án được các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh quan tâm đã và đang là lợi thế mới để tạo đột phá trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, nhất là thu hút phát triển công nghiệp - thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu tiếp tục thảo luận, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả phương hướng, mục tiêu mà Báo cáo chính trị và Chủ đề Đại hội đã đề ra; đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề để các đồng chí lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo:

Một là, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Chú trọng công tác rà soát, bổ sung và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch về xây dựng, đảm bảo đồng bộ và có tính chọn lọc trong đầu tư phát triển trước mắt và lâu dài. Tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch… Phát huy thế mạnh của huyện trong phát triển nông nghiệp; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình hợp tác xã kiểu mới. Tiếp tục chỉ đạo củng cố vững chắc các tiêu chí đối với 07 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu đạt được các tiêu chí nâng cao.

Quan tâm phát triển công nghiệp chế biến; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng cường kêu gọi tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thể dục - thể thao, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - lịch sử. Quyết tâm xây dựng thị trấn Đak Đoa đạt các tiêu chí của đô thị loại 4.

Hai là, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư nâng cao đời sống văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, trọng tâm là chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ phát triển kinh tế. Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo bằng cách lồng ghép và triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án của Trung ương, của tỉnh về công tác giảm nghèo gắn với tham khảo mô hình giảm nghèo ở các địa phương khác để áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện, đảm bảo các hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phải thực hiện tốt, có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 vừa được Quốc hội thông qua.

Ba là, phải luôn luôn giữ vững ổn định an ninh chính trị và kiểm soát được trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đây là điều kiện quan trọng để tạo điều kiện cho thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình cơ sở, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và các hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Tiếp tục đấu tranh, không để hình thành các tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga” và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bốn là, chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; chú trọng chất lượng phát triển đảng viên ở thôn, làng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện, xã đạt chuẩn về trình độ, có năng lực thực tiễn, có tinh thần mẫn cán, trách nhiệm với công việc, có trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác phụ trách địa bàn, đơn vị, lĩnh vực và hiệu quả công tác đi cơ sở, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phòng ngừa, uốn nắn, xử lý những thiếu sót, sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý các sai phạm (nếu có). Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng bám sát cơ sở; đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân.

Năm là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, mà trước hết là trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để làm hạt nhân lãnh đạo, tạo nên sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, ngay sau Đại hội, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII cần sớm xây dựng quy chế làm việc, ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án để cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, nhất là 03 chương trình trọng tâm mà Đại hội đã đề ra.

Thưa toàn thể Đại hội,

Ngoài việc thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, sáng suốt lựa chọn bầu những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là một tập thể đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, đồng chí hướng.

Là Đảng bộ cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là Đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư Đảng bộ, đây là một chủ trương của Đảng trong quá trình phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của mỗi đại biểu dự Đại hội; thể hiện quyền lựa chọn, tín nhiệm và khẳng định rõ hơn trách nhiệm, niềm tin của đại biểu với phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo của người đứng đầu. Vì vậy, đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, lựa chọn, giới thiệu để bầu đồng chí Bí thư Huyện ủy khóa XVII đúng theo quy trình, quy định của Đảng.

Tôi cũng đề nghị Đại hội thảo luận, bầu những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện nhà đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến một cách trách nhiệm, có chất lượng vào các dự thảo: Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức chưa thể lường hết được, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tinh thần phải chủ động, sáng tạo hơn nữa, nắm vững thời cơ, phát huy lợi thế, vượt lên khó khăn, thách thức để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, hoàn thành thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, quê hương anh hùng và những kết quả đạt được trong những năm qua, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đak Đoa sẽ tiếp tục “ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, KỶ CƯƠNG, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO”, ra sức thi đua, quyết tâm “XÂY DỰNG ĐAK ĐOA TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN TRONG NHIỆM KỲ TỚI”.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí sức khỏe. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đak Đoa lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí.

* Tiêu đề do Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh đặt.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG