The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên
18/10/2016 - Lượt xem: 1818
Sáng 18/10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh và một số cơ quan chuyên môn của huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách Đảng bộ huyện Chư Pưh. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Thường trực Huyện ủy Chư Pưh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại buổi làm việc, Thường trực Huyện ủy Chư Pưh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2016. Theo đó, giá trị sản xuất tăng trưởng khá, tăng 8,86% so với cùng kỳ. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng đàn gia súc 47.254 con, đạt 101,6% kế hoạch, tăng 6,1% so với cùng kỳ, đàn gia cầm 58.591 con đạt 97,9% kế hoạch, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 506 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch năm, so với cùng kỳ đạt 105%. Đến nay, trên địa bàn huyện có 63 doanh nghiệp, tăng 33 doanh nghiệp so với năm 2010, trong 9 tháng đầu năm 2016 thành lập mới 03 doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 222,023 tỷ đồng, đạt 96,99% kế hoạch tỉnh, đạt 96,26% kế hoạch huyện; trong đó, thu ngân sách tại địa bàn (không tính kết dư chuyển nguồn) được 28,538 tỷ đồng, đạt 89,18% kế hoạch tỉnh, 77,76% Nghị quyết.

Ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ, toàn huyện hiện có 37 trường với 19.690 học sinh (học sinh đồng bào dân tộc thiểu số 10.374 học sinh); cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 1.113 người, (biên chế 886 người); tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi 96%; đến nay có 7 trường đạt chuẩn. Việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được chú trọng. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm đến gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động kịp thời, đúng quy định. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên được quan tâm thực hiện.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến tích cực. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kết nạp đoàn viên, hội viên vào các tổ chức; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Chư Pưh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà huyện cần phải tập trung khắc phục trong thời gian đến.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo tại buổi làm việc. Đồng thời, yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện. Phát huy tốt thế mạnh về sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tập trung vào các loại cây trồng có thế mạnh của địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, nhất là đối với những vùng thường xuyên xảy ra hạn hán. Kêu gọi, thu hút một số doanh nghiệp tỉnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và đầu tư nhà máy chế biến nông sản. Chú trọng nâng cao giá trị và từng bước xây dựng thương hiệu đối với sản phẩm nông nghiệp của huyện. Tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn và huy động đóng góp của cộng đồng xã hội, dân cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; phấn đấu từ năm 2017, mỗi năm có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý, bảo vệ chặt chẽ trên 13.000 ha đất rừng tự nhiên trên địa bàn, tuyệt đối không để mất rừng. Chỉ đạo thu hồi trên 18.300 ha đất không có rừng, đất rừng bị lấn chiếm để sản xuất, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét để triển khai trồng rừng thay thế.

Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị; quan tâm công tác quy hoạch đô thị, quản lý theo quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Rà soát, đánh giá chính xác thực tế số hộ nghèo, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách nghèo trên địa bàn huyện, chỉ rõ nguyên nhân để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp và lồng ghép các chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên; tuyệt đối không để tái nghèo. Phấn đấu đến tháng 7 năm 2017, 31 hộ nghèo người có công về nhà ở phải được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ nghèo vay vốn Ngân hàng chính sách để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững (đối với những trường hợp có nhu cầu vay). Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, nhất là trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua địa bàn huyện) để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, nhất là kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí.

Tăng cường công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) sau khi có hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng; phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở. Quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ chi bộ các thôn, làng có chi ủy. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ ở cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở; phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng phát triển, tập hợp đoàn viên, hội viên; tích cực vận động quần chúng nhân dân chăm lo sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư...

Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG