The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bế mạc Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
14/08/2019 - Lượt xem: 1777
Chiều ngày 14/8, tại Hội trường 2/9, TP.Pleiku đã bế mạc Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Theo đó, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, từ việc đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, từ đó, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong thời gian tới.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đông

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thảo luận, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ trong dự thảo Báo cáo và được Hội nghị đánh giá đầy đủ, cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; trong sinh hoạt cấp ủy phải thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trên cơ sở các quy chế, quy định và Điều lệ Đảng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Đông

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị theo quy định. Quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; chú trọng xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên nơi địa bàn khu dân cư, đảng viên là người dân tộc, người theo đạo. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về một số kiến nghị, đề xuất cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp nghiên cứu, tham mưu và trả lời cho các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng văn bản nếu thuộc thẩm quyền của tỉnh và báo cáo Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến nếu thuộc thẩm quyền của Trung ương.

 Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG