The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bế mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
07/07/2016 - Lượt xem: 2170
Chiều 7/7, sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

Quang cảnh phiên bế mạc. (ảnh: HH)

 

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua về nguyên tắc nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; coi đây là những văn bản rất quan trọng cụ thể hóa Điều lệ Đảng, tạo cơ sở để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Hội nghị đã nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trung ương đã thảo luận, góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa mới bầu hoặc phê chuẩn theo quy định. Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khóa XII bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu; đồng thời đã ghi phiếu giới thiệu đối với các chức danh chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước để Bộ Chính trị chính thức giới thiệu đề nghị Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV theo quy định của pháp luật.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, các đồng chí tham dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo văn kiện và các nội dung của Hội nghị. Bộ Chính trị đã tiếp thu các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, tình hình trong nước, bên cạnh mặt thời cơ, thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, thách thức do những bất cập nội tại của nền kinh tế; thiên tai, hạn hán ở miền Trung và Tây Nguyên, xâm nhập mặn, nước biển dâng ở Tây Nam bộ, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền Trung, tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng,... Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, đạt được mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chúng ta đã triển khai và đạt nhiều kết quả tốt trong hoạt động đối ngoại; nhiều sự kiện ngoại giao lớn và quan trọng được tổ chức thành công. Chúng ta tiếp tục có các chủ trương, biện pháp để chủ động, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn và có những chuyển biến tích cực; một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đã và đang được điều tra, xem xét sẽ được đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng pháp luật.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, dân chủ, chặt chẽ, chúng ta đã kiện toàn một bước quan trọng các chức danh lãnh đạo của nhà nước và đã được Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khoá XIII bầu hoặc phê chuẩn với tín nhiệm cao.

“Trong điều kiện có nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch có nhiều hoạt động chống phá quyết liệt, chúng ta đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với hơn 99% số cử tri cả nước đi bầu. Sau khi bầu xong, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố và nâng lên”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2016 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Tổng Bí thư nêu rõ: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, mạnh dạn đột phá, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay. Ưu tiên cho những vấn đề cần tháo gỡ giải quyết, như: Tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; chủ động giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Chú trọng công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội; kiên quyết chấn chỉnh những lệch lạc, phản bác những luận điệu sai trái. Tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Mỗi đồng chí Trung ương phải gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, thật sự học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và tác phong của Bác Hồ; sửa đổi lề lối, phong cách công tác, sinh hoạt.

Khẳng định Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư cho rằng, nhiệm vụ tiếp theo là phải tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị này cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực.

“Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra” - Tổng Bí thư yêu cầu và tin tưởng rằng, “với quyết tâm cao và niềm tin mới, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa”.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG