The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bế mạc Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
31/05/2016 - Lượt xem: 2531
Như tin đã đưa, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016, tại Hội trường 02-9 thành phố Pleiku đã diễn ra Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Sau một ngày rưỡi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung tư tưởng tối đa, nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu bế mạc tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, tiếp thu tối đa những nội dung cơ bản, cốt lõi và những vấn đề mới của Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng, cần phải được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân khi triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đảm bảo nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành việc quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XII ở cấp huyện và tương đương trong tháng 6/2016 và cấp cơ sở trong tháng 7/2016. Công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân cần được đổi mới mạnh mẽ và thực hiện nghiêm túc. Hình thức tổ chức cần phù hợp với từng đối tượng. Thường trực cấp ủy cấp huyện phải trực tiếp báo cáo truyền đạt Nghị quyết; những đồng chí được phân công truyền đạt Nghị quyết phải nghiên cứu sâu, nắm vững Nghị quyết, có tư duy, có tâm huyết và trách nhiệm, có kỹ năng khi truyền đạt. Chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, bảo đảm nghị quyết của Đảng thực hiện có kết quả ngay từ những tháng đầu, năm đầu. Đối với kế hoạch hành động của cá nhân, trước hết, từng đồng chí cán bộ giữ cương vị là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; kế hoạch hành động của cá nhân phải thiết thực, cụ thể, rõ ràng; thể hiện quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, nhất là tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Về Chương trình hành động của Tỉnh ủy, giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đã tham gia tại Hội nghị này để chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo trình Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến.

Các cơ quan tuyên truyền và các cơ quan báo chí truyền thông trong tỉnh cần nêu cao trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch, mở chuyên mục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân biết thực hiện. Việc viết thu hoạch phải thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là phải nêu được những kiến nghị, đề xuất các giải pháp gắn với nhiệm vụ chính trị của cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng...

Tin, ảnh: Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG