Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: HH)

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt chúc mừng thành tích học tập của 94 đồng chí học viên tại lớp học quan trọng này.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, việc tổ chức các Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc cập nhật, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các đồng chí Uỷ viên BCH Trung ương - cán bộ chủ chốt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các ngành, địa phương, đơn vị. Từ mô hình, cách thức tổ chức lớp học này, là kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ ở các địa phương, đơn vị.

“Kết quả của Lớp học khẳng định đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện cán bộ là một nhiệm vụ rất quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, nền nếp, có hệ thống” – đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, tại Lớp học này, các đồng chí đã được nghiên cứu và thảo luận 9 chuyên đề. Báo cáo viên của lớp học (là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng và Nhà nước) đã làm sáng tỏ, cụ thể hóa nội dung nghị quyết của các Hội nghị Trung ương từ đầu khoá tới nay, nhất là các Hội nghị Trung ương lần thứ 4, 5, 6 và 7. Đây là những nghị quyết có nhiều nội dung mới, mang tính đột phá quan trọng. Tuy không phải là tất cả vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, song, chương trình Lớp học đã bao quát những nội dung rất quan trọng, vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang tầm chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Nội dung học tập đã giúp các đồng chí có thêm cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn phong phú để triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, như: phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần, tăng cường quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Thời gian học tập trung không nhiều, nhưng là dịp để các đồng chí nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn một số vấn đề quan trọng, căn cốt, những vấn đề lý luận và thực tiễn mới nảy sinh cần được nhận thức kịp thời, sáng tỏ, thống nhất.

Hình ảnh tại buổi Lễ tổng kết. (Ảnh: HH)

“Từ thực tế triển khai thực hiện nghị quyết ở các ban, bộ, ngành, địa phương, các đồng chí đã tham gia trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hay, những cách làm tốt, sáng tạo, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Tôi cho rằng, đây là một trong những thành công đáng ghi nhận của Lớp học”  - đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh và tin rằng, kết quả 5 ngày học tập vừa qua, các đồng chí đã thu hoạch được nhiều thông tin, kiến thức hữu ích.

Đồng chí Trần Quốc Vượng mong muốn các đồng chí Ủy viên Trung ương thể hiện kết quả học tập thành hành động cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị mình; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành, địa phương trong nửa nhiệm kỳ còn lại; đồng thời tích cực chuẩn bị cho việc xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng bởi đây là nhiệm vụ then chốt, sống còn của Đảng, để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống gần dân, bám sát đời sống nhân dân, kịp thời xử lý các vấn đề diễn ra trong thực tiễn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Ban chỉ đạo đã có nhiều cố gắng để Lớp học được tổ chức trong những điều kiện tốt nhất để có thêm những kinh nghiệm bổ ích để tổ chức Lớp thứ hai.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 14-18/8/2018 gồm có 94 đồng chí (trong đó có 78 Ủy viên chính thức, 16 Ủy viên dự khuyết, 13 đồng chí nữ).

Theo đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí học viên có tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy quy định của lớp học; bảo đảm duy trì đúng thời gian kế hoạch học tập của lớp học. Trong các buổi học, các học viên tham gia trao đổi, thảo luận sôi nổi, tập trung nghiên cứu tiếp thu các chuyên đề một cách nghiêm túc, trách nhiệm. Qua đó đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và học hỏi kinh nghiệm giữa các học viên với nhau./.

(Theo ĐCSVN)