The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo một số vấn đề khi tiến hành đại hội cấp huyện
12/08/2015 - Lượt xem: 2555
Ngày 04/8/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1521-CV/TU về một số vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khi tiến hành đại hội cấp huyện.

Đại hội Đảng bộ huyện Đak Pơ. Ảnh: Nguồn Internet.

Theo nhận định, vừa qua, việc tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm cấp huyện được chuẩn bị nghiêm túc và tiến hành đại hội đúng quy trình, quy định; đã làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Việc thảo luận tại đại hội sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm. Công tác bầu cử được thực hiện chặt chẽ, đúng định hướng và quy chế bầu cử trong Đảng.

Tuy nhiên, việc tổ chức đại hội vẫn còn một số hạn chế: Báo cáo chính trị quá dài, các giải pháp chưa có tính đột phá. Báo cáo kiểm điểm có nhiều nội dung trùng với báo cáo chính trị; đặc biệt là chưa chỉ ra được những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy. Các bài tham luận tại đại hội chất lượng thấp, ít phân tích, phản biện, người trình bày chưa tốt (chủ yếu là đọc). Việc thảo luận, tham gia góp ý vào văn kiện Trung ương, của Tỉnh ủy và kiểm điểm của ban chấp hành ít được chú trọng và còn nặng về chỉnh sửa từ ngữ. Công tác điều hành còn lúng túng, chưa bám vào chương trình, kịch bản chi tiết, nhất là trong công tác bầu cử cấp ủy, xử lý tình huống phát sinh trong đại hội. 

Để đảm bảo việc tổ chức đại hội cấp huyện thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh chưa đại hội thực hiện thống nhất một số nội dung về xây dựng chương trình chi tiết, trang trí đại hội và hướng dẫn một số nội dung cần thực hiện trong đại hội trù bị và đại hội chính thức, đảm bảo đại hội đạt kết quả tốt theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG