The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Bí thư công bố quyết định về Đảng ủy Ngoài nước
16/09/2014 - Lượt xem: 2553
Sáng 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì buổi Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngoài nước.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư. Theo các quyết định được công bố, Ban Bí thư chỉ định: Ban Chấp hành Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 18 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Dân giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

 

 Đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng các đồng chí Ban Chấp hành, Ban Thường vụ,
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngoài nước - ảnh: HH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành các quyết định liên quan đến việc chuyển Đảng ủy Ngoài nước thuộc Khối các cơ quan Trung ương về trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng các đồng chí của Đảng ủy Ngoài nước đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định giao nhiệm vụ, trọng trách mới.

Để thực hiện tốt các quyết định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy đảng của Đảng ủy Ngoài nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chủ trương chuyển Đảng ủy Ngoài nước về trực thuộc Trung ương. Đảng ủy Ngoài nước cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phát huy truyền thống của đơn vị, nêu cao trách nhiệm trong công tác, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, giải pháp lớn công tác Đảng, công tác quần chúng ở ngoài nước; lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, giáo dục, quản lý, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, luôn hướng về quê hương đất nước. Thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, Đảng ủy Ngoài nước và các cấp ủy trực thuộc cần không ngừng đổi mới, sáng tạo trong việc nắm tình hình để tham mưu cho Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng ở ngoài nước. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về Xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tạo điều kiện để đồng bào ổn định cuộc sống, luôn hướng về Tổ quốc.

Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước, đồng chí Lê Dân, Bí thư Đảng ủy tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hứa sẽ cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG