The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bác Hồ là linh hồn của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam
16/09/2014 - Lượt xem: 4169
Thật khó có thể nói hết những tình cảm cao quý, thiêng liêng mà đồng bào các dân tộc dành cho vị lãnh tụ kính yêu của mình, và cũng khó có thể nói hết được những tình cảm yêu thương, gắn bó mà Bác Hồ dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.

 

Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số (nguồn: internet)

Bác Hồ là linh hồn của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi bôn ba đi tìm đường cứu nước và sau này lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bác Hồ luôn khẳng định tính nhất quán trong chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, Người nêu rõ: “Chính sách dân tộc của chúng ta nhằm thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc để cùng nhau tiến lên xã hội chủ nghĩa”, đó là con đường phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.

Với đặc thù về tự nhiên và dân cư, miền núi từ Nam chí Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng gắn liền với lợi ích quốc gia, của cộng đồng các dân tộc. Trong nhiều bài viết và bài nói, Bác Hồ luôn luôn đánh giá cao vai trò của các dân tộc thiểu số. Tại Hội nghị tuyên giáo miền núi năm 1963, Bác nói: “Miền núi nước ta chiếm một vị trí quan trọng đối với quốc phòng, đối với kinh tế, là căn cứ địa trong lịch sử chống ngoại xâm và là phên dậu bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.

Trong muôn vàn khó khăn, bề bộn của những ngày đầu lập nước, Bác Hồ vẫn giành mọi thời gian có thể để gặp gỡ cán bộ và đồng bào các dân tộc thiểu số có dịp về thủ đô Hà Nội, và đặc biệt gửi rất nhiều thư, điện cho các hội nghị của đồng bào, khẳng định lập trường của Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các dân tộc và kêu gọi đồng bào hãy đoàn kết chặt chẽ chung quanh Chính phủ trong sự nghiệp giữ nước, như bức thư Người viết gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku, ngày 19-4-1946: Đồng bào Kinh hay Th, Mường hay Mán, Gia-rai hay Ê-đê, Xê-đăng hay Ba-na và các dân tc thiu s khác, đều là con cháu Vit Nam, đều là anh em rut tht. Chúng ta sng chết có nhau, sướng kh cùng nhau, no đói giúp nhau. Bác Hồ lưu ý rằng: Trong quá trình tương trợ giúp đỡ các dân tộc thiểu số cần xuất phát từ lập trường của giai cấp công nhân - nghĩa là phải triệt để thực hiện nguyên tắc bình đẳng, tin tưởng, tôn trọng, học tập lẫn nhau cả dân tộc đa số và thiểu số. “Phải khắc phục những tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, tự ti dân tộc”, cả hai khuynh hướng này cần được khắc phục, cần phải loại bỏ. Có như vậy mới thực sự tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc đi lên.

Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Dịp nói chuyện với đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số, Người chỉ rõ: Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta. Trong Quốc hội có đầy đủ đại biểu các dân tộc. Chính phủ thì có Nha dân tộc thiểu số để săn sóc cho tất cả đồng bào, quyết tâm từng bước đưa miền núi tiến kịp miền xuôi “xóa đói, giảm nghèo”. Người căn dặn: “Muốn phát triển kinh tế, văn hóa miền núi phải tiến hành cải tạo miền núi, cải tạo một cách toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế- văn hóa nhằm đánh thắng giặc nghèo khổ, lạc hậu” làm thay đổi bộ mặt đất nước, nhất là ở miền núi. Người yêu cầu trong công tác vận động đồng bào các dân tộc phải cụ thể, thiết thực và nhất là phải phù hợp với điều kiện của đồng bào “Nếu cứ nói nào là làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, đồng bào các dân tộc thiểu số khó hiểu, ít người hiểu. Phải nói rõ xây dựng xã hội chủ nghĩa là làm cái gì? Nói nôm na để người ta hiểu, để người ta làm được”. Bác Hồ tin tưởng về khả năng vươn lên của đồng bào các dân tộc “cái gì miền xuôi làm được thì miền ngược cũng làm được”, cố nhiên không phải làm một ngày, một buổi, mà phải làm từng bước, bước nào chắc bước ấy.

Ngày nay chúng ta thật thấm thía lời nhắc nhở của Bác: “Một tỉnh có đồng bào Thái, đồng bào Mèo thì tuyên truyền huấn luyện đối với với đồng bào Thái khác, đồng bào Mèo khác, phải có sự thay đổi cho thích hợp. Bởi vì đời sống, trình độ đồng bào Mèo và Thái khác nhau”. Tương tự chúng ta thấy việc tuyên truyền cho đồng bào Jrai, Bahnar và các đồng bào dân tộc khác ở Tây Nguyên cần phải nghiên cứu, tuyên truyền một cách cụ thể, phù hợp “phải nghiên cứu cho hiểu rõ phong tục mọi nơi”, mà theo Bác, điều quan trọng trước hết là phải hiểu con người miền núi, nước ta là một quốc gia bao gồm nhiều dân tộc khác nhau, sự phát triển kinh tế, văn hóa không đều nhau, mỗi dân tộc có bản sắc riêng, rất phong phú, rất đa dạng. 

Bác Hồ đánh giá cao bản tính thật thà, chất phác biết trọng lẽ phải và công lý của đồng bào các dân tộc và nhận định: “Đồng bào các dân tộc rất thật thà và rất tốt. Nếu nói đúng thì đồng bào nghe, đồng bào làm và làm được”. Nhận định này thể hiện rõ niềm tin sâu sắc của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và công cuộc xây dựng phát triển kinh tế văn hóa - miền núi. Trong thư gửi các học sinh Trường Sư phạm miền núi Trung ương, Bác Hồ dạy rằng: “Ngày nay các dân tộc anh em, chúng ta muốn tiến bộ, muốn phát triển văn hóa của mình, thì chúng ta phải tẩy trừ những thành kiến giữa các dân tộc, phải đoàn kết thương yêu nhau như anh em một nhà”.

Thực hiện tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta không ngừng chăm lo, thực hiện và phát triển chính sách dân tộc. Mặc dù có nơi còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung đời sống kinh tế - văn hóa của đồng bào các dân tộc đã không ngừng được nâng lên. Khẳng định chính sách dân tộc “Đoàn kết, bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của mỗi dân tộc là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta”. 

Thanh Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG