The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. An Khê: Quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên
08/09/2019 - Lượt xem: 1870
Thời gian qua, Đảng bộ thị xã An Khê luôn quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng bộ, chi bộ cơ sở kịp thời, đủ số lượng, có phẩm chất, năng lực, đủ khả năng lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện cơ cấu, bố trí thủ trưởng cơ quan, đơn vị là bí thư chi bộ ở tổ chức đảng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị là bí thư tổ chức đảng trong công ty, doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng phù hợp với tổ chức hành chính trong hệ thống chính trị theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đối với đảng bộ xã, phường không thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, tăng cường đảng viên xuống sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng, tổ dân phố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Trong năm qua, thực hiện việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 6, khóa XII; Ban Thường vụ Thị ủy đã sắp xếp lại tổ chức đảng phù hợp với tổ chức các đơn vị sự nghiệp mới sau sáp nhập; chỉ đạo các đảng ủy xã, phường chủ động xây dựng phương án nhân sự cấp ủy và các tổ chức hội ở thôn, làng, tổ dân phố để kịp thời kiện toàn sau sáp nhập, phấn đấu thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố hoặc trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên. Hiện nay, thị xã có 60/60 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; trong đó: chi bộ có cấp ủy 55/60 đạt 83,33%, trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên 23/60 đạt 38,33%, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố 3/60 đạt 5%.

Cùng với việc củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng; Ban Thường vụ luôn chú trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp; sau khi Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy đã kịp thời tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn thị xã; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng căn cứ văn bản cấp trên ban hành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp địa phương, đơn vị.

 

Hầu hết, các cấp ủy đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ trong việc bàn bạc và quyết định các vấn đề chung của tập thể. Nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt đảng được các cấp ủy đảng quan tâm đổi mới theo theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới và Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ luật trong đảng. Nhiều chi bộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm hoặc xác định những vấn đề nổi cộm, phức tạp của đơn vị để tập thể chi bộ cùng bàn bạc, thảo luận, tìm giải pháp thực hiện.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên hàng năm được quan tâm chỉ đạo, chú trọng phát triển đảng viên ở thôn, làng, tổ dân phố, trạm y tế, trường học và lực lượng dân quân tự vệ, phát triển đảng viên đối với quần chúng sinh hoạt tôn giáo và quần chúng vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; gắn công tác phát triển đảng viên công tác tạo nguồn cán bộ từ cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (tính đến ngày 30/6/2019) thị xã kết nạp được 331 đảng viên mới, đạt trên 5% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ (2.009 đồng chí). Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và chủ doanh nghiệp tư nhân thực hiện còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Thị ủy kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi đảng những đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Năm 2019, Ban Thường vụ Thị ủy đã tiến hành đợt rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo các tổ chức cở sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn thị xã. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã xóa tên 18 đồng chí ra khỏi danh sách đảng viên. 

Qua đó, công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện công khai, đúng quy trình. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt khoảng 20%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 85%; đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ được đánh giá đúng, nghiêm minh và có hình thức xử lý phù hợp.

Trường Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG