The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. An Khê phấn đấu đến năm 2030 có cán bộ lãnh đạo chủ chốt dưới 40 tuổi
14/05/2023 - Lượt xem: 162
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê vừa ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị thị xã đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030.

Một góc thị xã An Khê. Ảnh internet

Theo đó, một số chỉ tiêu quan trọng được thị xã đề ra đến năm 2025 như: 100% đội ngũ cán bộ công chức viên chức thị xã và cấp xã đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực quy định cơ cấu hợp lý; 40% trưởng, phó các phòng chuyên môn có trình độ đào tạo sau Đại học, và 80% trở lên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Đến năm 2030, thị xã phấn đấu có cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt hoặc Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy; 100% cán bộ chuyên trách cấp xã có trình độ Đại học trở lên và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

Kế hoạch cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện, như: xây dựng bộ máy của cơ quan, đơn vị tinh gọn; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có để xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức hợp lý; tạo nguồn cán bộ là người tại chỗ có năng lực cơ bản, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng đủ các yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ.

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/an-khe-phan-dau-den-nam-2030-co-can-bo-lanh-dao-chu-chot-duoi-40-tuoi-post236687.html

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG