The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. An Khê: Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội
28/07/2017 - Lượt xem: 2148
Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động cựu chiến binh; thường xuyên quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện để cựu chiến binh trên địa bàn thị xã phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhờ đó, hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thị xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho hội viên tham gia vào các dự án, các chương trình phát triển kinh tế, làm tốt việc bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ kinh tế, vay, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả và chuyển giao kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm cho hàng trăm lượt Cựu chiến binh. Vận động Cựu chiến binh chuyển đổi ngành nghề, xóa bỏ vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để tăng năng suất chất lượng sản phẩm. Khai thác quản lý sử dụng có hiệu quả hơn 20 tỷ đồng vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, trên 500 triệu đồng quỹ nội bộ do hội viên tự nguyện đóng góp, giúp nhau vay không lãi để phát triển kinh tế. Khuyến khích hội viên, Cựu chiến binh xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, thành lập các tổ hợp tác sản xuất với nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú, mở rộng các dịch vụ kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho gần 300 lao động là Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và con em Cựu chiến binh. Thành lập 11 câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi với 99 hội viên, các thành viên câu lạc bộ đã xây dựng quỹ hơn 200 triệu đồng và hỗ trợ cho các hội viên có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất. Với những nổ lực của hội viên, cựu chiến binh trong phát triển kinh tế đã có 306 Cựu chiến binh được công nhận danh hiệu làm kinh tế giỏi các cấp và 01 Cựu chiến binh nữ được công nhận hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Từ đó, đã khẳng định được vị thế của Cựu chiến binh, góp phần đáng kể vào nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. 

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước sát với tình hình nhiệm vụ địa phương. Đặc biệt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã được các cấp Hội phát động sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia và ngày càng nâng cao về chất lượng. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, không cam chịu đói nghèo vượt khó đi lên. Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã phát huy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, giúp nhau cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững. Năm 2013, thực hiện Nghị quyết chuyên đề “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, Hội Cựu chiến binh các cấp đã triển khai Nghị quyết và hướng dẫn hội viên, Cựu chiến binh tham gia phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” với nội dung giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; giúp nhau về vốn, công sức, việc làm; phát triển mô hình kinh tế trang trại và dịch vụ thương mại, tổ hợp tác…Đến nay đời sống sinh hoạt của hội viên đã ổn định và cải thiện hơn trước. Hiện có 46 trang trại quy mô vừa và nhỏ do hội viên, Cựu chiến binh làm chủ, xuất hiện nhiều mô hình chuyên canh về trồng cây công nghiệp, mô hình dịch vụ, tổ hợp tác xây dựng, mô hình VAC, mô hình chăn nuôi... thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, nếu năm 2002 có hơn 3% hộ nghèo là cựu chiến binh thì đến nay còn 0,2% hộ nghèo (02 hộ). Số hộ khá, giàu chiếm tỷ lệ 45%. Với tinh thần tương thân tương ái, từ năm 2010 đến nay, hội viên Cựu chiến binh các cấp đã tham gia ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” gần 90 triệu đồng; xây dựng, sửa chữa 6 nhà tình nghĩa, với tổng số tiền 124 triệu đồng, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tỉnh Hội và các ngành chức năng. Tại Hội nghị tổng kết phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi thị xã lần thứ IV năm 2016 đã biểu dương 50 Cựu chiến binh điển hình tiên tiến.

Phong trào “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước” được hội viên, Cựu chiến binh tham gia nhiệt tình, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh điển hình như: Hội viên Hội Cựu chiến binh phường An Bình, An Tân, xã Thành An ủng hộ ngày công, tiền nâng cấp sửa chữa trụ sở tổ dân phố trị giá 451 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh Nhà máy đường An Khê triển khai và thực hiện tốt phong trào sản xuất kinh doanh giỏi gắn với giữ vững an toàn và môi trường sạch; Hội Cựu chiến binh xã Tú an, Xuân An, Cửu An huy động 192 ngày công nạo vét 262m kênh mương nội đồng chống hạn; Hội viên xã Song hiến 400m2 đất thổ cư xây dựng trường mầm non, Hội Cựu chiến binh phường An Tân, Tây Sơn, An Phú, xã Thành An, Song An huy động trên 160 ngày công và hơn 40 triệu đồng làm đường giao thông... Ngoài ra Hội Cựu chiến binh các cấp đã triển khai và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”...

Ngoài hoạt động kinh tế, hội viên, Cựu chiến binh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hưởng ứng các phong trào xoá đói, giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa. Động viên gia đình Cựu chiến binh tích cực xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, có trên 95% gia đình Cựu chiến binh đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, kịp thời ban hành sửa đổi một số chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Cựu chiến binh và đối tượng có công với cách mạng, từng bước điều chỉnh những chế độ, chính sách chưa phù hợp.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho hội viên, Hội Cựu chiến binh thị xã An Khê còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của Cựu chiến binh và nhân dân. Hiện nay có hơn 300 cán bộ, hội viên Cựu chiến binh được tín nhiệm bầu vào các cấp ủy, chính quyền, 38 hội viên, Cựu chiến binh là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đây là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với Cựu chiến binh và công tác Cựu chiến binh. Chính quyền các cấp tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho Cựu chiến binh tham gia thực hiện các chương trình, dự án, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG