The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. An Khê: Chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức triển khai các nghị quyết của Đảng
09/04/2020 - Lượt xem: 1716
Những năm qua, cấp ủy từ thị xã đến cơ sở tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị. Đổi mới phương pháp, hình thức triển khai học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông tin tuyên truyền về tình hình quốc tế, trong nước và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, gắn với bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức mới theo hướng nâng cao chất lượng, phù hợp với từng đối tượng. Từ năm 2017 đến hết năm 2019, Trung tâm Chính trị thị xã đã phối hợp mở 109 lớp bồi dưỡng với 8.191 lượt học viên; cụ thể: năm 2017, 35 lớp với 2.999 lượt học viên đạt 210,68% kế hoạch; năm 2018, 39 lớp với 2.956 luợt học viên, đạt 150% kế hoạch; năm 2019, 35 lớp bồi dưỡng chính trị, tổng số: 2.236 học viên. Năm 2019, phối hợp trường Chính trị tỉnh tổ chức 01 lớp trung cấp chính trị - Hành chính và 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên. Phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã mở 03 lớp: bồi dưỡng tiếng dân tộc Barnah, lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã. Qua đó, nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở được tổ chứcthành một hệ thống báo cáo viên tương đối hoàn chỉnh, bảo đảm hoạt động nền nếp theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đều được cung cấp thông tin thời sự; cùng với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu giúp cấp uỷ cơ sở có nhiều biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Ảnh: N.Đ

Chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị từ thị xã đến cơ sở tăng cường công tác quán triệt và quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc tham gia sử dụng mạng internet và các trang mạng xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thị ủy thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của thị xã và  xây dựng Kế hoạch triển khai tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn.  Qua theo dõi, đến nay hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thị xã chấp hành tốt việc truy cập vào những trang mạng xã hội có thông tin chính thống.

Thời gian qua, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ thị xã luôn duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng; trong sinh hoạt đảm bảo các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ thảo luận và quyết định các công việc theo chức năng nhiệm vụ của chi bộ; nội dung sinh hoạt thực hiện đúng Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ”; các cấp ủy chi bộ đã chuẩn bị khá tốt nội dung cuộc họp; do đó, khi đề ra nghị quyết đã bám sát được nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xác định tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quan trọng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Thị uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã và cơ sở tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Kết quả qua các năm 2017, 2018 và 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã đã nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng bảo đảm khách quan, thực chất; trong đó, chú trọng nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Qua việc theo dõi, trực tiếp nắm tình hình tại các cuộc họp kiểm điểm và kiểm tra báo cáo kết quả kiểm điểm của các đơn vị, nhìn chung việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đều được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc; các cấp ủy đảng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên thuộc cấp mình.

Đặc biệt, nhận thức được tầm quan trọng của việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong việc tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong phần lớn cán bộ, đảng viên; Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Theo đó, từng cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện 07 nội dung của Quy định với tinh thần trách nhiệm cao, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị…

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG