The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. “Siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp của các cấp, các ngành”
11/07/2019 - Lượt xem: 3026
Sau 3 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 -2021) đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có phát biểu bế mạc quan trọng. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu trên.

Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Qua 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích toàn diện tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và thống nhất nhận định: Kinh tế, xã hội có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP tăng 7,22%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.455 tỷ đồng, bằng 50,05% dự toán HĐND tỉnh giao; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 9.718 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ hơn 30.736 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 255 triệu USD,.. tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng so với cùng kỳ; các nguồn vốn đầu tư được phân bổ kịp thời; lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, thông tin, truyền thông có bước phát triển; an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa được triển khai tích cực,.. một số vấn đề bức xúc của xã hội được quan tâm giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, so với Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 của tỉnh vẫn còn khá nhiều chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ so với yêu cầu, tại khu vực 1 (Nông, lâm, thủy sản) tất cả các chỉ số đều giảm sâu, còn khu vực 2, 3 chỉ đạt mục tiêu tiệm cận.

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP chỉ đạt 7,22%  (để đạt 8,1 - 8,2% trong năm 2019 thì 6 tháng cuối năm phải đạt 8,94%, trong đó khu vực 1 phải tăng 6,76%, khu vực 2 phải tăng 11,34%, khu vực 3 phải tăng 9,59% và thuế sản phẩm phải tăng 10,31% là hết sức khó khăn).

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ đạt 2,37% so với kế hoạch năm 5,46 - 5,59%

+ Công nghiệp, xây dựng chỉ đạt 9,50% so với kế hoạch năm 9,88 - 10,07%;

+ Dịch vụ chỉ đạt 8,08% so với kế hoạch năm 8,99%;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chỉ đạt 12.000 tỷ so với kế hoạch năm 26.000 tỷ đồng (cần phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm là 14.000 tỷ đồng).

Thu ngân sách của một số đơn vị đạt thấp so với dự toán được giao; tình hình dịch bệnh gia súc diễn biến phức tạp, đã xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, dịch lở mồm, long móng, bệnh sâu keo trên cây trồng; việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm rất chậm; công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng rừng chưa đạt so với yêu cầu; tình trạng mất rừng tự nhiên, mất đất lâm nghiệp vẫn xảy ra; cháy rừng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp tuy có cố gắng nhưng vẫn chậm; việc hoàn thành các thủ tục để triển khai các dự án khởi công mới năm 2019 còn chậm; một số dự án kêu gọi đầu tư chưa được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện.

Chỉ số cải cách hành chính 2018 không tiến triển, vẫn đứng thứ 50/63 tỉnh, thành phố.

Trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chưa  cao, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức người thực thi công vụ chưa cao, vẫn còn cán bộ, công chức đang bộc lộ những thiếu sót cần khắc phục về mặt phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác. Sự quản lý, điều hành của các cấp, các ngành chưa năng động, sáng tạo, đổi mới.

Công tác giáo dục vùng sâu, vùng đồng bào DTTS còn gặp nhiều khó khăn; việc hoàn thiện các tiêu chí còn nợ của một số trường đã công nhận đạt chuẩn Quốc gia còn chậm.

Hệ thống xử lý chất thải y tế của một số cơ sở khám, chữa bệnh đã xuống cấp, chưa được đầu tư, duy tu, bảo dưỡng.

Việc phát triển du lịch chưa có sự kết nối giữa các vùng, các tỉnh lân cận và kết nối vùng tam giác phát triển còn rất hạn chế, chưa tạo được Tour du lịch kết nối toàn vùng để thu hút khách du lịch. Đầu tư cơ sở vật chất để phát triển du lịch còn hạn chế.

Tình hình trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án tăng, ngày càng manh động, nguy hiểm. Tệ nạn xã hội, hoạt động tín dụng đen, chiếm đoạt tài sản còn diễn biến. Tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm cả 03 chỉ số so với cùng kỳ nhưng vẫn còn ở mức cao.

Thưa quí vị đại biểu!

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019 mà UBND tỉnh đã xác định. Trong đó, đặc biệt lưu ý giải pháp về cân đối thu - chi ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội,... góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2019, tạo đà phát triển cho năm 2020.

Một trong những nội dung được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm là nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời các kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh tại Kỳ họp. HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề mà các đại biểu đề cập, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn.

Tại Kỳ họp, đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát đáng, thiết thực bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và xây dựng hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết. Các đại biểu đã nhất trí thông qua 29 nghị quyết trên các lĩnh vực, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện. Các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp này UBND tỉnh và các ngành chức năng cần sớm có kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 -2021).

Kính thưa các vị đại biểu,

Tôi đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện phương châm 12 chữ của Chính phủ năm 2019 đó là: “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả, Bức phá” và phương châm hành động của tỉnh “Siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp của các cấp, các ngành”. Các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, phấn đấu chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt 21 chỉ tiêu chủ yếu mà HĐND tỉnh đã đề ra tại Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, tạo đà cho phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tôi xin nhắc lại một số chỉ tiêu chính phải thực hiện trong năm 2019 đó là:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP đạt từ 8,1 - 8,2%;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 26.000 tỷ đồng;

- GRDP bình quân đầu người từ 49,78 - 49,83 triệu đồng/người/năm;

- Tổng thu ngân sách đạt 4.905 tỷ đồng trở lên;

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 11 xã;

- Kim ngạch xuất khẩu 500 triệu USD;

- Lao động qua đào tạo, được tạo việc làm mới đạt theo kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,84%

Để đạt được các chỉ tiêu vừa nêu, tôi đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung vào một số giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp; quán triệt sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong năm 2019.

Hai là, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật. Tập trung cải cách hành chính để nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục triển khai có hiệu quả việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội.

Bốn là, cần thống kê, rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là công trình mới triển khai trong năm 2019; tập trung vốn hoàn thành các công trình chuyển tiếp, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, sớm giải ngân và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Chủ động đề ra các giải pháp để khắc phục mưa bão sắp đến, phòng, chống và khắc phục kịp thời dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Năm là, thực hiện tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, hợp lý những bức xúc đã được đại biểu và cử tri kiến nghị trên các lĩnh vực: Bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo, nước sạch, môi trường.

Thay mặt HĐND tỉnh tôi yêu cầu UBND tỉnh, huyện, xã; các sở, ban ngành của tỉnh, huyện, xã ra sức nổ lực và xác định quyết tâm để chỉ đạo điều hành cuối năm 2019 đạt GRDP 8,1 - 8,2%. Nếu chưa đạt, không đạt chỉ tiêu này thì trước tiên người chịu trách nhiệm thuộc về năng lực điều hành của UBND tỉnh, huyện, xã. Nhân đây tôi cũng đề nghị các cấp ủy huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn; HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn liên tục giám sát, thúc đẩy các lĩnh vực, hỗ trợ tất cả các lĩnh vực để UBND các cấp hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.

Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra; thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh đã có sự chỉ đạo thường xuyên và phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp. Cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời và cử tri trong tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương đến dự, đưa tin trong kỳ họp, giúp cử tri theo dõi, góp phần cho hoạt động của kỳ họp HĐND tỉnh được thành công tốt đẹp.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI.

Xin cảm ơn các đại biểu.

________________

(*): Tựa đề do Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai đặt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG