The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Vai trò của Hội Nhà báo tỉnh từng bước được nâng lên rõ rệt
03/12/2019 - Lượt xem: 1630
Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh có những bước chuyển căn bản và tích cực, vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, thu hút nhiều hội viên tham gia.

Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đánh giá, tổ chức Hội phát triển nhanh chóng, thu hút hầu hết các nhà báo chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt Hội. Từ 03 chi hội khi mới thành lập với vài chục hội viên, đến nay Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã có 06 chi hội trực thuộc với 242 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong đó, riêng năm 2019 kết nạp mới 34 hội viên. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh được quan tâm kiện toàn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động khá hiệu quả.

 

Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động tham mưu, xin ý kiến và tổ chức ký kết các Quy chế phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đưa hoạt động của Hội Nhà báo nói riêng, hoạt động báo chí của tỉnh ngày càng hiệu quả. Hội đã ký kết chương trình phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; phối hợp tổ chức đối thoại chuyên đề; phối hợp tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan báo chí, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo của tỉnh. Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thường xuyên trao đổi, việc thực hiện Quy chế phối hợp Hội - Báo - Đài đã làm cho sự gắn kết giữa ba cơ quan ngày càng chặt chẽ, tạo thuận lợi hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí đã tổ chức cho hội viên quán triệt, tiếp thu các chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm và toàn khóa. Căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao, Hội, các chi hội trực thuộc đã ban hành kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc học tập và làm theo với thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Hội đã phát động và tổ chức cho cán bộ hội viên đăng ký học tập và làm theo Bác với nội dung thiết thực cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng hội viên. Đi đôi với việc giáo dục, Hội Nhà báo tỉnh luôn tăng cường công tác quản lý hội viên, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về đạo đức của người làm báo. Hội Nhà báo tỉnh đã thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam để đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi của các hội viên, nâng cao ý thức trách nhiệm của các phóng viên, nhà báo, thực hiện nghiêm túc quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng.

Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tạo hiệu ứng tốt trong công tác Hội và công tác thông tin báo chí. Qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng đã giúp đội ngũ hội viên hội nhà báo trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, định hướng hoạt động của Hội Nhà báo nói riêng, báo chí cách mạng nói chung. Các hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh đã nắm vững tôn chỉ, mục đích, yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí, góp phần đưa báo chí địa phương trở thành tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân các địa phương trong tỉnh. Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đảm bảo đúng khuôn khổ quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, định hướng của cơ quan tư tưởng, đảm bảo nguyên tắc quản lý của các cơ quan nhà nước.

Trên những kết quả đã đạt được, Hội Nhà báo tỉnh cũng đề ra các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới như tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Tổ chức cho hội viên quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và các văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam. Đổi mới nhận thức và tăng cường các biện pháp, hình thức mới trong công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh cách mạng, nhận thức chính trị - xã hội, nhận thức về vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tiếp tục chú trọng bảo vệ các quyền, lợi ích, quyền hành nghề hợp pháp của hội viên, nhà báo theo quy định của pháp luật; động viên khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân hội viên, nhà báo có thành tích xuất sắc; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hội viên, nhà báo trong việc thực hiện Luật Báo chí, Điều lệ Hội và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; chủ động phát hiện và chấn chỉnh, xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 

Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí cho hội viên. Tiếp tục nghiên cứu tổ chức cho cán bộ, hội viên đi thực tế sáng tác tại một số nơi trong và ngoài tỉnh theo phương thức Hội và hội viên cùng thực hiện.

Thúy Hạnh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG