The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Từ đầu năm đến nay, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phát triển được hơn 7.200 đoàn viên, hội viên mới
28/03/2020 - Lượt xem: 1339
Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được quan tâm thực hiện.

Ảnh: N.Đ

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức quán triệt, yêu cầu mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”, cụ thể: Liên đoàn lao động 157 lượt; Phụ nữ 57 lượt; Tỉnh đoàn 53 lượt; Mặt trận 48 lượt; Hội nông dân 28 lượt; Hội Cựu chiến binh 13 lượt.

Xây dựng kế hoạch về việc tập thể thường trực, ban thường vụ, ban thường trực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đi cơ sở làm việc với ban thường vụ, ban thường trực mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy cấp huyện trong năm 2020. Trong quý, đã phát triển được 7.250 hội viên mới (nông dân 283, cựu chiến binh 194, phụ nữ 842, Liên đoàn Lao động 421, Tỉnh đoàn 5.510); giới thiệu 1.773 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và đã có 139 đoàn viên ưu tú được kết nạp.

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG