Unable to connect to the remote server Toàn tỉnh có 222 cán bộ chuyên trách dân số cấp xã và 2.920 cộng tác viên dân số ở các thôn, làng, tổ dân phố
13/09/2018 - Lượt xem: 2198
Công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức hành vi và kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về dân số đã được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Trong tuyên truyền, đã chú trọng đổi mới về phương pháp, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và nâng cao chất lượng thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong từng thời kỳ. Hoạt động truyền thông được tiến hành thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như thông qua đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng và phát triển các loại mô hình truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng… góp phần tích cực vào việc nâng cao hiểu biết về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong nhân dân. Bên cạnh đó, ngành chức năng đã chú trọng đưa các hoạt động truyền thông giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản vào các trường phổ thông, các trường giáo dục chuyên nghiệp góp phần nâng cao nhận thức về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trong học sinh, sinh viên.

Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được tổ chức định kỳ mỗi năm 02 lượt, đã tuyên truyền, chuyển tải nhiều thông tin bổ ích, thiết thực, giúp người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn thấy được lợi ích, tầm quan trọng của việc giảm sinh và những tác động xấu đến đời sống, kinh tế, sức khỏe của việc gia tăng dân số. Các cơ quan thông tin đại chúng đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình với nhiều tin, bài chất lượng. Các ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với ngành chức năng trong công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện chủ trương, chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình. Đã có nhiều mô hình tốt trong tuyên truyền thay đổi nhận thức và hành vi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Mở chuyên mục trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh, truyền thanh và truyền hình huyện, thị xã, thành phố mỗi tháng 01 lần (thời lượng từ 7 đến 10 phút) và đưa tin trên các trang, bài Báo Gia Lai, Báo Gia đình và Xã hội; phối hợp với Trường Quân sự, Trường Chính trị tổ chức tuyên truyền tại các lớp học, lớp tập huấn; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên vào các  trường trung học phổ thông. Đến nay, toàn tỉnh có trên 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp nhận thông tin và có hiểu biết nhất định về các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bộ máy chuyên trách làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố, hoàn thiện. Thành lập Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh và các trung tâm dân số và kế hoạch hóa gia đình cấp huyện, phân công viên chức chuyên trách dân số và kế hoạch hóa gia đình tại các xã, phường, thị trấn; thành lập ban chỉ đạo công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình cấp tỉnh, huyện và xã, đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình, mục tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình ở các cấp.

Hiện nay, bộ máy Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh có 03 phòng chức năng, với 13 biên chế và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; 17/17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đều có trung tâm dân số và kế hoạch hóa gia đình với số lượng 5 biên chế/trung tâm; mỗi xã phường, thị trấn có 01 cán bộ chuyên trách dân số; mỗi thôn, làng có ít nhất 01 cộng tác viên dân số, toàn tỉnh có 222 cán bộ chuyên trách dân số cấp xã và 2.920 cộng tác viên dân số ở các thôn, làng, tổ dân phố. Nhìn chung, hệ thống tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến cơ sở đã được củng cố, kiện toàn, có đủ trình độ và năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 100% các huyện, thị xã, thành phố đã có cán bộ trực tiếp theo dõi, quản lý kho dữ liệu điện tử về dân số; việc thực hiện cập nhật thông tin thống kê dân số được thực hiện thường xuyên, đầy đủ. Hiện nay, có 316.574 hộ gia đình với 1.370.600 nhân khẩu được nhập dữ liệu điện tử để quản lý (đạt 99%).

Cùng với việc củng cố tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, tập huấn cũng được chú trọng. Đến nay, hầu hết cán bộ dân số được chuẩn hóa theo quy định, trong đó, có hơn 90% cán bộ dân số cấp tỉnh, cấp huyện và 100% cán bộ dân số cấp xã được đào tạo nghiệp vụ dân số cơ bản, từ năm 2013 đến năm 2017, đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, đạt chuẩn viên chức dân số cho gần 200 học viên là cán bộ dân số cấp huyện, xã theo quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra, hng năm thông qua nguồn kinh phí chương trình mục tiêu Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, ngân sách địa phương hỗ trợ, ngành dân số đã tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ dân số xã, cộng tác viên dân số thôn, làng, tổ dân phố nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn mới.

Ưu Ái

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG