The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thực hiện các chính sách về bảo hiểm y tế
14/08/2019 - Lượt xem: 1801
Năm 2017, hỗ trợ thêm mức đóng cho 35.563 người với số tiền 4.769 triệu đồng; năm 2018, hỗ trợ thêm cho 49.594 người, với số tiền là 6.982 triệu đồng từ nguồn quỹ kết dư bảo hiểm y tế để lại cho địa phương; năm 2019, dự kiến tỉnh xuất 7.806 triệu đồng từ ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho 43.000 người thuộc các nhóm đối tượng trên.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết nhằm hỗ trợ thêm cho các đối tượng, như: Hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác, nhưng không thiếu hụt bảo hiểm y tế; người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình có đông con, gặp khó khăn về kinh tế, cụ thể, năm 2017, hỗ trợ thêm mức đóng cho 35.563 người với số tiền 4.769 triệu đồng; năm 2018, hỗ trợ thêm cho 49.594 người, với số tiền là 6.982 triệu đồng từ nguồn quỹ kết dư bảo hiểm y tế để lại cho địa phương; năm 2019, dự kiến tỉnh xuất 7.806 triệu đồng từ ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho 43.000 người thuộc các nhóm đối tượng trên... giúp các đối tượng này có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ mức mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng.

Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện đầy đủ quyền lợi của người có thẻ; tăng cường kiểm tra, giám sát, việc thực hiện quy định bắt buộc người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm y tế. Hằng năm, tỉnh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các địa phương, đơn vị thực hiện; đồng thời, tổ chức đánh giá, khắc phục những hạn chế, kịp thời đề ra những giải pháp phù hợp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, hướng đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Các cơ quan, đơn vị, trường học tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; củng cố hệ thống y tế học đường, hướng dẫn các trường sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng mục đích; thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách, cấp phát thẻ bảo hiểm; rà soát các doanh nghiệp sử dụng lao động, số lao động thực tế để mở rộng đối tượng tham gia và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân.

Ngành bảo hiểm xã hội phối hợp với các ngành chức năng rà soát, cập nhật đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phê duyệt danh sách các đối tượng được ngân sách mua hoặc hỗ trợ mức mua thẻ bảo hiểm y tế để kịp thời cấp, phát thẻ. Triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các chế độ bảo hiểm y tế; rút ngắn quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ; chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ theo quy định...

 Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Luật Bảo hiểm y tế, nhất là kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, nhất là việc trốn đóng, nợ bảo hiểm y tế của doanh nghiệp, người lao động. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tốt các quy định của pháp luật, từng bước khắc phục sai sót trong giải quyết chế độ.

Cao Thương

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG