The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội
21/08/2022 - Lượt xem: 171
Toàn tỉnh có 363 hợp tác xã; trong đó có 340 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (282 hợp tác xã nông nghiệp, 27 hợp tác xã vận tải, 10 hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 07 hợp tác xã xây dựng, 08 hợp tác xã thương mại, 06 quỹ tín dụng nhân dân). Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả, phát huy tốt những lợi thế của địa phương, áp dụng những điểm mới của Luật Hợp tác xã để từng bước củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện để các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp tham gia thực hiện thi công các công trình dân sinh công cộng ở địa bàn như: Kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn, các tiểu dự án cơ sở hạ tầng đầu tư hỗ trợ cho hợp tác xã thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai… Triển khai nhiều đề tài, đề án, dự án hỗ trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp như thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; thay đổi giống cây trồng, vật nuôi, bảo quản, chế biến nông sản nhằm nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa; tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Toàn tỉnh hiện có 81 hợp tác xã, 72 tổ hợp tác, 11.862 hộ nông dân và 42 doanh nghiệp tham gia đầu chuỗi liên kết với khoảng 133.649 ha. Tiêu biểu như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp liên kết cà phê bền vững với 10 hợp tác xã khoảng 20.000 ha và 7.000 hộ nông dân khoảng 8.714 ha; Công ty trách nhiệm hữu hạn Doveco Gia Lai liên kết 05 hợp tác xã, 71 tổ hợp tác và 1.075 hộ nông dân với diện tích 2.090,6 ha (chanh dây, dứa, ngô ngọt, đậu tương, chuối tiêu hồng, rau chân vịt); Tập đoàn Lộc Trời liên kết với 09 hợp tác xã với tổng diện tích khoảng trên 610,8 ha (ngô sinh khối, lúa); Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh liên kết chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ dược liệu với 02 hợp tác xã, 07 hộ dân và 01 doanh nghiệp với diện tích 231,45 ha; Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Gia Lai liên kết chuỗi cây dược liệu với diện tích 24,73 ha… Sự phát triển của các hợp tác xã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT, ngày 25 tháng 3 năm 2020 với quy mô diện tích 5.611 ha, 12 hợp tác xã nông nghiệp tham gia với tổng số 1.612 hộ thành viên. Đề án tập trung tại các xã của 06 huyện và 01 thành phố, gồm: Đak Đoa, Chư Păh, Đức Cơ, Chư Sê, Ia Grai, Chư Prông và thành phố Pleiku. Tổng kinh phí đề xuất triển khai Đề án tại tỉnh Gia Lai là 490.435 triệu đồng; trong đó: Ngân sách Trung ương là 140.428 triệu đồng; ngân sách địa phương là 54.368 triệu đồng; hợp tác xã, doanh nghiệp đối ứng 250.639 triệu đồng, vốn tín dụng 45.000 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã được các địa phương tích cực triển khai, chủ động cân đối ngân sách để hỗ trợ. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn các thủ tục thành lập Hợp tác xã theo đúng quy định của Luật hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn. Tính từ 2017 đến nay, đã hỗ trợ được 74 hợp tác xã với 375 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã phát triển.

Bên cạnh đó, chính sách về đất đai cho các hợp tác xã cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, các đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫn các hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 28 hợp tác xã được giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích là 4.275.931 m2, trong đó 26 hợp tác xã sử dụng vào mục đích trụ sở làm việc, cửa hàng trưng bày và đất thương mại dịch vụ, với diện tích 90.224 m2; 01 hợp tác xã thuê đất trồng rừng, với diện tích 4.172.683 m2; có 01 hợp tác xã thuê đất sản xuất nông nghiệp, với diện tích 13.023 m2.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã phát huy được vai trò tiên phong trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Một số hợp tác xã nông nghiệp đã thực sự hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm khép kín, từ sự liên kết chặt chẽ giữa các hợp tác xã với các thành viên, hộ gia đình để có sản phẩm đầu vào ổn định đến chế biến và liên kết với doanh nghiệp để xuất khẩu các sản phẩm của hợp tác xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG