The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh
11/05/2022 - Lượt xem: 131
Nhằm đẩy mạnh việc thiết lập, quản lý, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời, góp phần định hướng người nông dân thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn, thúc đẩy xuất khẩu nông sản hàng hóa có thế mạnh của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tham mưu việc xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào các chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một gian hàng bán trái cây tại siêu thị Winmark.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/3/2022.. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh để khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Chú trọng, đẩy mạnh công tác khuyến nông, đặc biệt là công tác tập huấn cho nông dân về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; ghi chép và hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Chủ động phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật đẩy mạnh việc thiết lập và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói tại các địa phương trong tỉnh để phục vụ công tác mở cửa thị trường, giải quyết các rào cản kỹ thuật và xử lý các thông báo không tuân thủ quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm hoặc phòng chống Covid-19...

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, lồng ghép các chương trình, đề tài, dự án gắn với việc thiết lập, quản lý, giám sát sản xuất ở các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại các địa phương trong tỉnh. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia do Cục Bảo vệ thực vật xây dựng để đảm bảo sử dụng dữ liệu hiệu quả và truy xuất nguồn gốc nhanh chóng, minh bạch.

Đức Trí

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG