The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quan tâm, hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách
22/03/2023 - Lượt xem: 73
Năm 2022, trên địa bàn tỉnh, tổng số hộ nghèo 38.550 hộ, chiếm tỷ lệ 10,06% tổng số hộ dân. Số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 34.387 hộ, chiếm tỷ lệ 21,26% trên tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng số hộ cận nghèo 37.253 hộ, chiếm tỷ lệ 9,72% trên tổng số hộ dân. Số hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 28.565 hộ, chiếm tỷ lệ 17,66% trên tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao tặng căn nhà cho gia đình bà Đinh Thị Anhen (làng Brang Đak Kliet), xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Ảnh: Nguyễn Đông

Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 7 năm 2016 về phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 với danh sách 4.438 căn nhà dự kiến hỗ trợ tại địa phương. Đến nay, đã thực hiện hỗ trợ 2.178 căn nhà (xây dựng mới 1.372 căn nhà; cải tạo lại 806 căn nhà; tương đương 49,07 % so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án). Về quy mô nhà ở đảm bảo trên diện tích tối thiểu theo Đề án được phê duyệt; chất lượng và vật liệu làm nhà được đảm bảo (nền cứng, khung cứng, mái cứng).

Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo 81.461,05 triệu đồng. Ngoài những hộ nằm trong danh sách hỗ trợ theo đề án được phê duyệt, từ năm 2013 - 2016, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo bằng một số chương trình khác.

 

Song song với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 9 năm 2013 về phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 603/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 10 năm 2015 về việc phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí Đề án hỗ trợ người có công với các mạng về nhà ở. Qua 10 năm triển khai, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu với tổng số căn nhà đã thực hiện là 2.272 căn nhà; xây mới 1.405 căn nhà, sửa chữa 867 căn nhà. Trong đó: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh 1.563 căn nhà (xây mới 1.036 căn nhà, sửa chữa 527 căn nhà); tạm ứng ngân sách huyện 160 căn nhà (xây mới 25 căn nhà, sửa chữa: 135 căn nhà); người dân tự làm 88 căn nhà (xây mới 57 căn nhà, sửa chữa 31 căn nhà); hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa 461 căn nhà (xây mới 287 căn nhà, sửa chữa 174 căn nhà). Kinh phí thực hiện 58.580 triệu đồng; trong đó: Nguồn ngân sách Trung ương 52.722 triệu đồng; ngân sách địa phương 5.858 triệu đồng.

 

Đến nay, những hộ nhận hỗ trợ đã cải thiện được chất lượng nhà ở, đáp ứng cơ bản các điều kiện về sinh hoạt. Với những hộ chưa nhận được hỗ trợ, bên cạnh chờ bố trí vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ khác nhằm giúp những hộ này sớm có thể xây dựng, cải tạo và sửa chữa nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống.

Trúc Nhân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG