The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Quan tâm đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý an toàn thực phẩm các cấp
17/05/2020 - Lượt xem: 2129
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp làm công tác an toàn thực phẩm (ATTP).

Giai đoạn 2017 - 2020, toàn tỉnh đã tổ chức 40 lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị nâng cao năng lực cho 1.583 lượt cán bộ, lãnh đạo, quản lý ATTP các cấp, gồm: 01 lớp đào tạo thanh tra chuyên ngành quản lý an toàn thực phẩm cho 70 công chức, viên chức làm công tác an toàn thực phẩm; 01 lớp nâng cao năng lực lấy mẫu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra ATTP cho 34 cán bộ chuyên trách ATTP tuyến huyện; 01 lớp nâng cao năng lực xét nghiệm cho 34 nhân viên xét nghiệm thực phẩm của tuyến huyện; 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý về an toàn thực phẩm cho 879 đồng chí là Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tuyến xã; 04 lớp nâng cao năng lực quản lý, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật cho 127 lãnh đạo phòng Y tế, Trung tâm Y tế, chuyên trách ATTP và 17 lãnh đạo Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cán bộ quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 17 huyện, thị xã, thành phố; 03 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản cho 102 lượt cán bộ quản lý cấp huyện và cấp xã; 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên thú y cấp xã, trong đó có chuyên đề an toàn thực phẩm với 109 lượt người tham gia; trung tâm Y tế, phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 07 lớp tập huấn chuyên môn cho 177 cộng tác viên an toàn thực phẩm và y tế thôn bản; Trạm Y tế tổ chức 01 lớp tập huấn cho 34 cộng tác viên an toàn thực phẩm và y tế thôn bản. 07 lớp tập huấn cho 570 cán bộ làm công tác tuyên truyền vận động và hội viên Hội Nông dân, gồm: 03 lớp tập huấn nghiệp vụ về ATTP cho 250 cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn huyện Đức Cơ; 04 lớp tập huấn cho 320 hội viên hội Nông dân tại thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện, Mang Yang và Đak Đoa. 32 lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và phổ biến văn bản cho 1.103 lượt người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, gồm: 04 lớp Hội nghị triển khai mô hình điểm cho 230 người kinh doanh thức ăn đường phố, chủ cơ sở, người quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc đại diện Ban giám hiệu các trường học được lựa chọn làm mô hình điểm; 01 lớp Hội nghị chuyên đề đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể cho 70 người lãnh đạo, quản lý, nhân viên cấp dưỡng tại 32 bếp ăn trường học trên địa bàn huyện Phú Thiện; 27 lớp tập huấn kiến thức ATTP cho 841 người quản lý và người tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

An toàn thực phẩm luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. N.P

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hiệp hội và hội nghề nghiệp triển khai lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo ATTP gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020, với 04 nội dung: Vận động nhân dân cam kết không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh vượt quá quy định trong chăn nuôi; không sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật sai quy định, cam kết không kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-UBND-BTTUBMTTQ ngày 15 tháng 3 năm 2017 về vận động và giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Đã tổ chức 3.742 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân với trên 449.040 lượt người tham dự; tổ chức 13 lớp tập huấn về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-UBND-BTTUBMTTQVN cho 1.412 đại biểu đại diện cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; 03 lớp tập huấn tại 03 cụm về công tác Phong trào năm 2017 cho 417 học viên là cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp. Hội Nông dân tỉnh lồng ghép tổ chức được 12.687 buổi cho 1.023.934 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng, sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm cho 4.687 lượt chị; tổ chức phát động “Phụ nữ thực hiện ATTP” với hơn 1.500 hội viên phụ nữ tham gia; tổ chức 17 phiên chợ nông sản an toàn với 206 gian hàng; duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ “Rau xanh an toàn”, “Trồng rau sạch”, “Thực phẩm sạch, Tiêu dùng sạch”. Tỉnh đoàn tổ chức 393 buổi lồng ghép tuyên truyền về ATTP cho đoàn viên thanh niên trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, giao lưu, tập huấn, tọa đàm, văn hóa văn nghệ với hơn 196.047 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Cơ phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm cho 250 cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động và 01 lớp hội nghị cho 48 đồng chí là đại diện ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, chuyên viên Phòng Y tế, Trung tâm Y tế; các đồng chí là phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP các xã, thị trấn; công chức văn hóa xã hội và các cơ sở kinh doanh ăn uống lưu động nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ và triển khai các hoạt động giám sát, tuyên truyền đảm bảo ATTP đối với loại hình kinh doanh ăn uống lưu động trên địa bàn huyện.

Bên cạnh các phương thức truyền thông trực tiếp thì phương thức truyền thông gián tiếp cũng được chú trọng, phát huy được sự tham gia của nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, kết quả như sau: Tổ chức 2.832 lượt phát thanh, 363 lượt phát sóng truyền hình, 85 bài báo viết, 02 bản tin, treo 2.120 băng rôn, 252 áp phích, 11.903 tờ gấp và 1.194 băng đĩa, làm mới 24 pano và sửa chữa 05 pano tuyên truyền đảm bảo ATTP; Biên tập và phát hành 1.000 cuốn Đặc san Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai số 34 năm 2019, trong đó có bài viết về giải pháp chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Phát hành 29.400 Bản tin Nông dân Gia Lai và cấp phát 1.600 tờ tài liệu tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam các cơ sở Hội các cấp, 5.600 tài liệu chuyên đề.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng chuyên mục “Sức khỏe cộng đồng”, “chuyên mục Công thương” phát sóng truyền hình mỗi tháng 01 số với thời lượng 15 phút. Bên cạnh đó, Chuyên mục “Dân hỏi - các cơ quan nhà nước trả lời” nhằm trả lời về những vấn đề liên quan về ATTP trên địa bàn tỉnh. Các tin, bài phát thanh - truyền hình tuyên truyền về ATTP được biên tập và dịch ra 02 thứ tiếng Bahnar và Jrai tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình. Báo Gia Lai đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức, tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các ấn phẩm như: Báo Gia Lai hàng ngày, Báo Gia Lai cuối tuần, Báo ảnh phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, Báo Gia Lai điện tử đến với người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Kết quả, trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai đã có hơn 100 tin, bài, ảnh được đăng tải tuyên truyền về các vấn đề về ATTP. Ngoài ra, Báo Gia Lai đã mở chuyên trang về “An toàn vệ sinh thực phẩm” cuối tuần để tuyên truyền vấn đề ATTP trên địa bàn tỉnh đến bạn đọc. Nội dung tuyên truyền trên các ấn phẩm đều đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng…

Nguyễn Phương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG