The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số
23/10/2019 - Lượt xem: 4237
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã không ngừng phát động nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi ở cấp hội nhằm chung tay xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần từng bước nâng cao đời sống của hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn nói chung.

Với mong muốn thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi đối với hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số. Hội LHPN tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức khi tham gia xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS, việc làm này đã trở thành thường xuyên, tự giác ở các cấp hội trên địa bàn tỉnh. Việc chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền cùng cấp những phần việc tham gia xây dựng làng nông thôn mới, nâng cao chất lượng của Cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã trở thành tự giác trong các cấp hội. Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát triển hội viên, tiếp tục thực hiện phong trào“Hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”. Mục tiêu hướng đến là thay đổi nhận thức theo chiều hướng tích cực đến thay đổi toàn bộ hành động trong từng hội viên của hội. 

Đồng thời, để các phong trào thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tốt, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chọn một số đơn vị tiêu biểu triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm nhân rộng trong toàn tỉnh, điển hình như: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Thiện triển khai các hoạt động tham gia xây dựng Làng nông thôn mới  ở Làng Trớ, xã Chư A Thai, với các hoạt động: Tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi hội, triển khai mô hình “Con đường hoa”, hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương trị giá 50.000.000 đồng;  hay làng Breng 2 (xã Ia Dêr. huyện Ia Grai) và thôn 7 (xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) để triển khai xây dựng điểm làng phụ nữ xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN xã, ban nhân dân làng tổ chức lễ phát động xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, trồng 4,5 km hàng rào xanh, con đường hoa, thành lập “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới” với 70 thành viên và mô hình “Mỗi hộ có 01 vườn rau xanh và cây ăn trái”;  hay xây dựng mô hình“Phụ nữ với làng hoa dã quỳ” tại làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên, phát triển du lịch cộng đồng theo hướng đa dạng, bền vững; Đồng thời, thành lập một số mô hình mới điển hình như: Mô hình giúp gia đình hội viên phụ nữ đi làm ăn xa, Mẹ và con gái nói không với tảo hôn...

Ảnh: Nguyễn Đông

Cùng với đó, là các hoạt động tuyên truyền thực hiện tiết kiệm chi tiêu ở các làng đồng bào DTTS mang lại hiệu quả khá cao. Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm và trực tiếp tham gia tuyên truyền tại 5 làng thuộc các huyện KBang, Ia Pa, Đak Đoa, Kông Chro và Krông Pa với các nội dung: tiết kiệm trong ăn uống hàng ngày, cho con học hành, mua sắm; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như: ma chay, cưới hỏi tổ chức dài ngày và nạn mê tín dị đoan; tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; vệ sinh môi trường, giữ gìn sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình và xã hội. Đến nay, sau 3 năm triển khai đã thành lập được 108 câu lạc bộ “Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5 - 10 triệu đồng” với 1.257 thành viên tham gia với số tiền tiết kiệm được là 3.454.700.000 đồng. Thông qua phong trào đã góp phần hạn chế tình trạng vay nặng lãi, vay nóng, chi tiêu không hợp lý trong hội viên phụ nữ nói chung và hội viên dân tộc thiểu số nói riêng. Số tiền tiết kiệm  được dùng để đầu tư cho con học tập, đầu tư cho sản xuất, mua BHYT, mua các thiết bị cần thiết cho gia đình, xây nhà nhà tiêu hợp vệ sinh ... góp phần giảm các tiêu chí nghèo đa chiều, tiêu chí “Không đói giảm nghèo” của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Sự  góp sức của các hội viên ở các cấp hội thuộc Hội LHPN tỉnh đã góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế trong xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số đó là: Bộ mặt nông thôn, nhất là vùng đồng bào DTTS vẫn còn bất cập. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cảnh quan, môi trường, quy hoạch thôn, làng chưa đồng bộ, đại đa số nhà dân không có cổng, rào, sinh hoạt thiếu ngăn nắp, vệ sinh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở một số vùng còn gặp nhiều khó khăn; nhất là đồng bào DTTS…

Thời gian tới, cùng với các cấp, ngành địa phương  Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm nâng cao các phong trào, hoạt động trong công tác xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số như: Không ngừng tuyên truyền, vận động hội viên nhất là hội viên đồng bào DTTS thực hiện các Chỉ thị số 36/CT-TTg, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; Tập chung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội, hội viên phối hợp với các ban, ngành, liên quan, tích cực xây dựng “Làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS” dựa trên cơ sở Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới theo Quyết định số 250/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai, cụ thể hóa thành các tiêu chí của làng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để tổ chức thực hiện. Trước mắt, cần tập trung hỗ trợ một số huyện thí điểm thực hiện, sau đó nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, khích lệ, động viên hội viên chung sức, đồng lòng xây dựng làng nông thôn mới. Trong đó trọng tâm là giám sát việc bảo vệ môi trường, đẩy mạnh triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển sản xuất tăng thu nhập; xây dựng cảnh quan môi trường; đảm bảo an ninh trật tự xã hội; xây dựng đời sống văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG