Unable to connect to the remote server Mục tiêu về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của tỉnh
27/09/2018 - Lượt xem: 2199
Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.385 người, chiếm 0,23% lực lượng lao động; hơn 64 ngàn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm hơn 7% lực lượng lao động toàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn GLO)

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 79 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm hơn 9% lực lượng lao động; trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.385 người, chiếm 0,23% lực lượng lao động; hơn 64 ngàn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm hơn 7% lực lượng lao động toàn tỉnh. Số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng được mở rộng, số người hưởng bảo hiểm xã hội ngày một tăng lên.

Công tác giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Hệ thống tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội của tỉnh từng bước được đổi mới, phát huy vai trò, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Bước đầu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội chưa thực sự đi vào chiều sâu. Một bộ phận doanh nghiệp trốn đóng, tránh đóng, chậm đóng, đóng chưa đủ số tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động. Việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp và chậm, nhất là đối tượng ở khu vực phi chính thức.

Công tác giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp mà chưa chú ý nhiều đến các giải pháp phòng ngừa, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề… Công tác thanh tra, kiểm tra còn nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn nhiều vấn đề bất cập, nhất là bộ máy thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; thủ tục hành chính vẫn còn những điểm gây phiền hà cho người lao động và doanh nghiệp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tỉnh đã đề ra những mục tiêu cụ thể phấn đấu cho từng giai đoạn.

Phấn đấu đến năm 2021, khoảng 12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 0,4% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Khoảng 47% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp dưới 49 giờ (mức ASEAN 4); chỉ s đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 82%.

Phấn đấu đến năm 2025, khoảng 22% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyn chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Khoảng 17% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Khoảng 50% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ s đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 87%.

Phấn đấu đến năm 2030, khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tui.

Khoảng 25% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mc 92%.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG