The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kịp thời tháo gỡ, giải quyết tốt những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân
27/07/2020 - Lượt xem: 1888
Thời gian qua, các cấp ủy đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở luôn xác định việc tiếp thu ý kiến góp ý là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và xem đây là một trong những giải pháp căn bản để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trưng ương 4 (khóa XI, khóa XII).

Chính quyền các cấp tích cực phối hợp với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức các hội nghị góp ý xây dựng chính quyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Việc góp ý xây đựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các văn bản dự thảo của cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước các cấp có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; dự thảo báo cáo chính trị, điều lệ đoàn, hội theo đại hội nhiệm kỳ với nhiều hình thức, như: Tổ chức hội nghị góp ý trực tiếp, góp ý bằng văn bản, hòm thư, đường dây nóng, lồng ghép trong các buổi hội họp, sinh hoạt, thông qua công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp giũa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để tham gia góp ý kiến.


Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp về phát triển kinh tế.

Trong 03 năm qua, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong toàn tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý đối với 883 dự thảo văn bản, với 5.540 ý kiến tham gia góp ý, liên quan đến các nội dung: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp ý các văn bản dự thảo của Hội đồng nhân dân; góp ý việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; vẩn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường; về xây dựng nông thôn mới; việc cấp phát phân bón, giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ nghèo; việc bình xét hộ nghèo... Nhờ đó, đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai có hiệu quả việc xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và lan tỏa trong cộng đồng, từ đó lựa chọn những nhân tố tiên tiến, điển hình để bồi dưỡng, giới thiệu cấp ủy xem xét, kết nạp gần 7.000 đảng viên mới.

Từ năm 2017 - 2019, toàn tỉnh đã tiếp 12.407 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Tiếp nhận 4.644 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, đã giải quyết đạt khoảng 90,5% tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cấp ủy các cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy phối hợp với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả, phù hợp với quy định của Đảng Nhà nước. Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; qua đó tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, những bức xúc của cử tri liên quan đến sự suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa" của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, hội đồng nhân dân các cấp để xem xét kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, thông báo cho cử tri biết và giám sát.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo chính trị trên Trang thông tin điện tử.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo giải quyết những vấn đề phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và trả lời kết quả giải quyết những vấn đề phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định. Định kỳ hằng năm, ủy ban nhân dân các cấp gửi dự thảo các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và nhân dân để mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Nhìn chung thời gian qua, những ý kiến tham gia góp ý, kiến nghị, đề xuất cùng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, kịp thời tháo gỡ, giải quyết tốt những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân, góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Đức Trí

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG