The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hơn 32 tỷ đồng phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
04/05/2023 - Lượt xem: 40
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định 197/QĐ-UBND giao hơn 32 tỷ đồng cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên minh Hợp tác xã tỉnh để thực hiện 2 tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2023 (bao gồm cả kế hoạch vốn năm 2022 đã được chuyển sang).

Cụ thể, UBND tỉnh giao 31,982 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 5 về đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, PTTH bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xoá mù chữ cho người dân vùng dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao 107 triệu đồng cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện Tiểu dự án 2-Dự án 10 về ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng đối tượng và các quy định pháp luật; đảm bảo hoàn thành dự án đưa vào sử dụng; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án theo quy định. Đồng thời, 2 đơn vị thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2022 chuyển sang năm 2023 đến hết ngày 31-12-2023.

Phụ lục 1: Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển dự án 5. Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phụ lục 2: Giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển dự án 10. Truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/hon-32-ty-dong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-post236227.html

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG