The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
06/01/2021 - Lượt xem: 1519
Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn 2539/UBND-KGVX về Triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo đó, yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các giải pháp ngăn chặn kịp thời những điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương.

Đa dạng hóa hình thức, đối tượng tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào các ngày, dịp có liên quan đến gia đình. Phối hợp tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Tổ chức các hoạt động và triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025. Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình; bố trí cán bộ làm công tác gia đình trong chỉ tiêu biên chế được duyệt và xây dựng đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở.

Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức, đối tượng tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Phổ biến luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, tổ dân phố, cụm dân cư. Duy trì, phát triển mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

Tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành tại địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định.

Đức Trí

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG