The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Toàn tỉnh duy trì 883 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực
18/02/2020 - Lượt xem: 1386
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được các tổ chức trong hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, thực hiện; phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân.

 

Phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận khéo. Ảnh: N.Đ

Nội dung, phương thức tập hợp quần chúng và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên một bước. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã đạt được những kết quả quan trọng, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có tính lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh duy trì 883 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó, có 532 mô hình, điển hình tập thể trên các lĩnh vực (194 mô hình về phát triển kinh tế; 177 mô hình về văn hóa, xã hội; 106 mô hình về đảm bảo quốc phòng, an ninh; 55 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị); 351 mô hình, điển hình cá nhân trên từng lĩnh vực (145 mô hình về phát triển kinh tế; 107 mô hình về văn hóa, xã hội; 41 mô hình về đảm bảo quốc phòng, an ninh; 58 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị).

 

Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết và chính đáng của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Trường Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG