Unable to connect to the remote server Gia Lai: Tiếp tục đổi mới chính sách tài chính về đất đai
03/06/2018 - Lượt xem: 1743
Trong 05 năm thực hiện Chương trình số 47-CTr/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Những quy định về cơ chế tài chính đất đai liên quan trực tiếp trong giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch, vừa tăng cường việc sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tăng cường sự chủ động của Nhà nước điều tiết nguồn cung về đất đai ra thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời, khai thác các nguồn thu từ đất đai theo cơ chế thị trường một cách hiệu quả, lâu dài, bền vững và phát huy nguồn lực từ đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm qua, chính sách tài chính về đất đai có nhiều đổi mới, đã từng bước thể chế hóa theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thu hẹp sự phân biệt giữa tổ chức trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó, chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính về đất đã thể hiện được sự ưu đãi và khuyến khích đầu tư của Nhà nước đối với các đối tượng sử dụng đất cần ưu đãi và chủ trương xã hội hóa. Nhờ đó, hệ thống chính sách tài chính đất đai đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực đất đai, tài sản Nhà nước và tạo nguồn thu lâu dài, bền vững cho ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2013 đến năm 2017, việc thu các khoản tiền về sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuế trước bạ được Cục Thuế tỉnh và Chi Cục thuế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật. Cụ thể: Tổng thu cho ngân sách đạt 3.009 tỷ đồng, trong đó: Tiền sử dụng đất 1.807,5 tỷ đồng; tiền thuê đất 319 tỷ đồng; tiền thuế trước bạ 839,9 tỷ đồng; tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp 17,1 tỷ đồng; tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 24,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách tài chính về đất đai cũng phát sinh nhiều hạn chế, hệ thống chính sách tài chính đất đai vẫn còn phức tạp, bất cập, thiếu tính nhất quán: Do đặc điểm và lịch sử của đất đai để lại nên khi ban hành một số chính sách liên quan đến lĩnh vực này còn nhiều bất cập trong việc điều chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình phát sinh giữa cái trước so với cái sau; đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng đã có sự bất cập giữa người chấp hành tốt và người chây ỳ tạo tâm lý trông chờ sự thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước trong việc xác định giá đất cho các nhà đầu tư.

Hiện khung giá Chính phủ quy định đối với đất nông nghiệp trong các khu dân cư đặc biệt là các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai có sự chênh lệch lớn (gấp 5 - 10 lần). Do đó, khi xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và giá đất phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất (bồi thường với giá cao), nhưng khi thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí các loại thì áp dụng bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh hằng năm (thu tiền với giá thấp) đây là một bất cập cần được các bộ, ngành Trung ương đề xuất Chính phủ có hướng khắc phục nhằm đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đối với trường hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án của doanh nghiệp theo hình thức tự thỏa thuận, giá trị đề nghị đền bù của người dân đưa ra cao hơn nhiều lần giá trị thỏa thuận của doanh nghiệp thì chưa có cơ chế xử lý, gây nhiều khó khăn cho triển khai dự án đầu tư.

Thanh Xuân 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG