The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn
30/06/2019 - Lượt xem: 2154
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ra ban hành Công văn số 1448/UBND-NL về việc tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2815/KH-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2018 về việc triển khai hệ thống pháp luật về thủy lợi; đồng thời, triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể, như: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các tổ chức, đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng các công trình và tổ chức quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; xác định quy mô thủy lợi nội đồng, phân cấp quản lý các công trình thủy lợi trong phạm vi cấp huyện và vị trí điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi, tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/7/2019 để xây dựng phương án phân cấp quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 30/8/2019.

Bên cạnh đó, tổ chức việc thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi theo Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều về Luật Thủy lợi; thực hiện củng cố năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Đảm bảo 100% tổ chức thủy lợi cơ sở được thành lập, củng cố trước ngày 30 tháng 6 năm 2021; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong đầu tư và xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; tăng cường bảo vệ công trình và chất lượng nước trong công trình thủy lợi, ngăn chặn xử lý kịp thời các vi phạm trong phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi; đảm bảo có sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong đầu tư, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Kênh nội đồng công trình thủy lợi Ia Mơ, huyện Chư Prông. Ảnh: Nguyễn Đông

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi Gia Lai cần xác định quy mô thủy lợi nội đồng, xây dựng phương án phân cấp quản lý công trình do đơn vị đang khai thác với các địa phương phạm vi cấp huyện và địa điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tổng hợp quy mô thủy lợi nội đồng, điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi, phương án phân cấp quản lý công trình thủy lợi của các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng phương án phân cấp; tổng hợp kết quả thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15 tháng 12 hằng năm; kiểm tra, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao tại Kế hoach 2815/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG