31/12/2020 - Lượt xem: 1681
Gia Lai là một tỉnh miền núi, dân số 1,5 triệu người, với 44 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 46,22%, chủ yếu là người Jrai và Bahnar; toàn tỉnh có 05 tôn giáo được công nhận về mặt tổ chức, với hơn 381.000 tín đồ, chiếm 25% dân số. Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngoài các nhiệm vụ chính trị khác, Gia Lai đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh.

Xác định công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 49-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 01-TT/TU về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tế và những đặc thù của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hai nội dung nêu trên là yếu tố, là nền tảng quan trọng tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng tích cực đối với công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm và tặng quà cho nhân dân làng PYầu, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang.

Chính quyền các cấp đã cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân tộc; nhất là trong huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện các giải pháp xóa đói, giảm nghèo, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để triển khai có hiệu quả công tác dân vận, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện phương châm “Tỉnh nắm xã, huyện nắm thôn làng, xã nắm đến hộ dân”; phân công các sở, ban, ngành kết nghĩa với các xã đặc biệt khó khăn; các phòng, ban cấp huyện kết nghĩa với các thôn, làng; đảng viên phụ trách việc giúp đỡ từng hộ nghèo. Lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám, nắm, giúp đỡ địa phương, xây dựng cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện “Ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân); cử cán bộ, đảng viên tăng cường các xã biên giới, tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng và phụ trách trên khu vực biên giới, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị ngay từ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các phong trào, các cuộc vận động. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh với những cách làm hay, sáng tạo. Tiêu biểu như: Hoạt động kết nghĩa giữa hộ người Kinh và hộ người đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình“Gắn kết hộ”, chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”; Chương trình “Vì em hiếu học”... góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau giữa đồng bào các dân tộc.

Nhìn chung, với những chủ trương được đề ra kịp thời và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chương trình 135 đã xây dựng trên 1.790 công trình, hỗ trợ phát triển sản xuất cho hơn 121.000 lượt hộ; chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg được giải quyết kịp thời, đã cấp đất ở cho 370 hộ, đất sản xuất cho 413 hộ, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 4.204 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1%, thì đến năm 2020 giảm còn dưới 6,25%. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, các thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư, nhiều thôn, làng và xã đã có nhà văn hóa (hiện có 106/222 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa được xây dựng riêng, chiếm 47,75%). Đồng bào dân tộc thiểu số đã thực hiện tốt hơn nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan như: Tục chôn chung, nối dây, “thuốc thư” từng bước được xóa bỏ.

Chất lượng giáo dục, y tế từng bước được nâng lên, 100% xã, phường, thị trấn đều có trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, các thôn, làng ở xa trung tâm xã đã có điểm trường; chính sách về bảo hiểm y tế được triển khai tích cực, hầu hết người đồng bào dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế (620.729 người, chiếm 88,7% so với tổng số người dân tộc thiểu số trong tỉnh). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số được quan tâm. Đến nay, tỷ lệ cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 15,73% tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; đổi mới nội dung, phương pháp dân vận một cách linh hoạt, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG