The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 8,1% vào cuối năm 2023
10/01/2023 - Lượt xem: 163
Ngày 9-1, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Hội Nông huyện Chư Păh thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ sinh kế cho hội viên. Ảnh: Anh Huy

Hội Nông huyện Chư Păh thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ sinh kế cho hội viên. Ảnh: Anh Huy

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục tiêu thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; tập trung nguồn lực hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 24/2021/NQ ngày 28-7-2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 21-10-2021 của Tỉnh ủy.

Cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) còn 8,1% vào cuối năm 2023; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) là 2%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%; tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Kông Chro giảm 5,1%/năm; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2023 triển khai trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiệu hiệu quả chương trình, gồm: Xây dựng kế hoạch giảm nghèo, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững (kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025); thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện tốt các phong trào thi đua giảm nghèo, tăng cường hoạt động đỡ đầu, kết nghĩa giữa các địa phương và các ngành, đoàn thể. 

Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 từ ngân sách Trung ương và một phần được cân đối từ ngân sách địa phương; huy động các nguồn hỗ trợ, giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức; các sở, ngành, đơn vị, các địa phương kết nghĩa và các nguồn lực huy động từ các nguồn lực hợp pháp khác. 

Hội Nông dân huyện Phú Thiện tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng giúp người dân phát triển sản xuất. Ảnh: Vũ Chi

Hội Nông dân huyện Phú Thiện tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng giúp người dân phát triển sản xuất. Ảnh: Vũ Chi

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trong Quyết định số 728/QĐ-UBND, Nghị quyết số 171/2022/NQ-HĐND và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện.

Tham mưu UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2023.

Ủy ban nhân dân cấp huyện bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo đã được UBND tỉnh giao trong Quyết định số 728/QĐ-UBND, Nghị quyết số 171/2022/NQ-HĐND, nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện năm 2023. 

Cùng với đó, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với UBND và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp số 3067/CTrPH-UBND-BTTUBMTTQ, ngày 9-7-2017 về việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” với thực hiện Phong trào “Gia Lai chung tay vì người nghèo”.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp) trước ngày 20-5-2023 (báo cáo 6 tháng) và ngày 30-10-2023 (báo cáo năm).

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG