The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Lấy ý kiến về mức chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất
19/04/2023 - Lượt xem: 71
Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1183/STC-QLGCS về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết quyết quy định mức mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân tham gia ý kiến về các mức chi cụ thể như sau:

Mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gồm: Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; tổ chức vận động các đối tượng liên quan thực hiện quyết định thu hồi đất: 200.000 đồng/ngày/người.

Chi điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật đất đai năm 2013, gồm: phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; đo vẽ xác định diện tích đất, kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị thiệt hại về đất đai, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác: Đối với hộ gia đình, cá nhân là 200.000 đồng/ngày/người; đối với tổ chức là 800.000 đồng/ngày/người.

Gia Lai: Lấy ý kiến về mức chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế thu hồi đất ảnh 1
Lực lượng chức năng TP. Pleiku tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư Hội Phú. Ảnh: T.D

Chi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ khâu tính toán các chỉ tiêu, xác định mức bồi thường, hỗ trợ đến khâu phê duyệt phương án, thông báo công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 200.000 đồng/ngày/người.

Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định: 200.000 đồng/ngày/người.

Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: đối với hộ gia đình, cá nhân là 200.000 đồng/ngày/người; đối với tổ chức là 500.000 đồng/ngày/người.

Chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định: 200.000 đồng/ngày/người.

Mức chi tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, gồm: Chi thông báo, tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thu hồi đất là 200.000 đồng/ngày/người; chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất 200.000 đồng/ngày/người.

Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo nguồn kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành để tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định.

Sở Tài chính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị, tổ chức tham gia góp ý cho dự thảo nghị quyết (có đăng tải tại trang web: stc.gialai.gov.vn). Đồng thời, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải dự thảo nghị quyết theo quy định hiện hành. Văn bản tham gia góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 15-5-2023 để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG