The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương
14/04/2022 - Lượt xem: 269
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

Nội dung kiểm tra theo các lĩnh vực quy định tại Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 19-10-2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Y tế là là một trong những đơn vị kiểm tra công tác cải cách hành chính

Sở Y tế là một trong những đơn vị kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch. Ảnh nguồn internet

Theo đó, đoàn sẽ tiến hành 2 hình thức kiểm tra. Kiểm tra theo kế hoạch về công tác chỉ đạo điều hành CCHC (bao gồm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong công tác CCHC và việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao); công tác cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Ngoài ra, sẽ kiểm tra kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác CCHC và kết quả đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh và của đơn vị, địa phương năm 2021. Kiểm tra đột xuất việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC, triển khai giao việc và theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao; việc công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế làm việc…

Dự kiến, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 7 sở, ban, ngành gồm: Ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các Sở: Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; 8 địa phương gồm: thị xã Ayun Pa, các huyện: Krông Pa, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Păh, Kbang, Mang Yang, Phú Thiện.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG