The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Kbang, Đak Pơ phấn đấu đạt chuân nông thôn mới cấp huyện năm 2020
23/02/2020 - Lượt xem: 1587
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới 2020.

Theo đó, toàn tỉnh có 27 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong đó, các huyện: Chư Sê, Chư Prông, Chư Pah, Ia Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Pưh, Krông Pa, mỗi địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 01 xã; các huyện: Phú Thiện, Ia Grai, Đức Cơ, mỗi địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 02 xã; huyện Đak Pơ đăng ký 03 xã, gồm: An Thành, Yang Bắc và Ya Hội. Riêng huyện Kbang đăng ký nhiều nhất với 9 xã. Cùng với đó, toàn tỉnh có 6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, gồm: Xã Tân An (Đak Pơ), xã Biển Hồ (Pleiku), xã Ia Pal và xã Ia H’lốp (Chư Sê), xã Ia Rtô và xã Ia Rbol (Ayun Pa). 

Đối với cấp huyện, năm 2020, tỉnh Gia Lai phấn đấu có 2 huyện là Kbang và Đak Pơ đăng ký phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Kbang. Ảnh: N.Đ

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đôn đốc hỗ trợ hướng dẫn UBND các xã nêu trên tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Riêng UBND huyện Kbang và Đak Pơ cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện để đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.  

Huy Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG