The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai đảm bảo nguồn tài chính hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ
04/05/2020 - Lượt xem: 1661
Để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh xem xét cấp tạm ứng hơn 273 tỷ đồng. Trước mắt, nguồn kinh phí này sẽ hỗ trợ cho nhóm đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, đối tượng có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 13.722 người; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng là 29.875 người; đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội là 328 người; 25.807 hộ nghèo (114.153 khẩu); 36.988 hộ cận nghèo (162.281 khẩu); 10.830 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19; 1.544 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-4-2020; 1.208 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 25.604 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

  Người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc. Ảnh: S.C
Người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương cho người lao động bị ngừng việc. Ảnh: S.C

Ông Lê Văn Thành-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: “Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh thành lập Ban điều phối thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Sở cũng đã đề nghị Sở Tài chính cùng phối hợp trình UBND tỉnh xem xét cấp tạm ứng kinh phí cho các địa phương để triển khai công tác hỗ trợ. Trước mắt, thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng: người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội; hộ nghèo và hộ cận nghèo. Theo dự toán, tổng kinh phí hỗ trợ trong 3 tháng cho các đối tượng nêu trên là 273,213 tỷ đồng”. Cũng theo ông Thành, riêng đối với các nhóm đối tượng người lao động chính thức và phi chính thức, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương rà soát và rà soát lại theo hướng dẫn của Trung ương; phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

Liên quan đến các giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội ngay sau khi dịch bệnh kết thúc, Sở Tài chính đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Về phía các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng đã chủ động làm việc với ngành Thuế, Ngân hàng để cơ cấu lại các khoản vay tín dụng, giãn thời gian nộp thuế, chuẩn bị các hồ sơ thủ tục vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm thanh toán 50% tiền lương cho người lao động. Đối với các khoản tiền sử dụng đất, thuê đất thực hiện các dự án đầu tư thì có thể gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất do bị ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Căn cứ trên dữ liệu rà soát, thống kê các đối tượng từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính đã dự toán tổng số tiền hỗ trợ cho các đối tượng là trên 589 tỷ đồng. Cụ thể, ngân sách trung ương hỗ trợ 70%, ước tính khoảng 412 tỷ đồng; nguồn dự phòng ngân sách của tỉnh chi trả khoảng 48 tỷ đồng; nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã khoảng 62 tỷ đồng; quỹ dự trữ tài chính hơn 65 tỷ đồng. Sở Tài chính cũng đã cân đối các nguồn tài chính và báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài chính. Về thời điểm chi trả, Sở Tài chính đã hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng các nguồn dự phòng. Nếu địa phương nào thiếu nguồn hoặc khó khăn về kinh phí thì báo cáo ngay về tỉnh và Sở Tài chính để được giải quyết.

Theo GLO

https://baogialai.com.vn/channel/8207/202005/gia-lai-dam-bao-nguon-tai-chinh-ho-tro-theo-nghi-quyet-so-42-cua-chinh-phu-5680660/

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG