Unable to connect to the remote server Gia Lai: Chỉ đạo tăng cường thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh
20/08/2019 - Lượt xem: 2515
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn 1789/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực chủ động triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ và đoàn thể các cấp triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong việc triển khai, thực hiện phong trào.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham mưu cơ quan, đoàn thể và người dân hưởng ứng thực hiện phong trào; chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống của con người trong gia đình, làng xóm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng lộ trình, xác định thời gian thực hiện các nội dung có trọng tâm, trọng điểm; coi việc thực hiện phong trào là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

Biểu diễn cồng chiêng tại huyện Kông Chro. Ảnh: Nguyễn Đông

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện các nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn thực hiện phong trào trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao trách nhiệm công tác; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, già làng, người có uy tín trong cộng đồng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Khuyến khích các cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ các hoạt động của phong trào; tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở; phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện phong trào phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động xây dựng nội dung phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện phong trào theo hình thức xã hội hóa. Các địa phương cũng cần ưu tiên đầu tư kinh phí, nhân lực cho các hoạt động nhằm triển khai việc thực hiện phong trào có hiệu quả.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG