The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Cập nhật bổ sung nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030
02/04/2021 - Lượt xem: 1567
Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1174/VP-NL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về cập nhật bổ sung nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Công văn nêu rõ: Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh theo báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa cập nhật đầy đủ nhu cầu sử dụng đất theo các quy hoạch, dự án đầu tư lớn đã được phê duyệt; chưa dự lường tình hình sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các khu vực cần quy hoạch xây dựng, dự án hình thành trong giai đoạn đến năm 2030.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hiện trạng diện tích đất trồng lúa đang sử dụng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, đề xuất nhu cầu quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất lúa đến năm 2030; các công trình, dự án có chuyển mục đích từ đất lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất.

Sở Xây dựng chủ trì rà soát, cung cấp số liệu diện tích đất sử dụng trong các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ vào các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; rà soát nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án có sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Kết quả rà soát của các sở gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15-4-2021.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và căn cứ vào các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, địa phương đã được phê duyệt đến năm 2030; rà soát hiện trạng và đề xuất nhu cầu sử dụng các loại đất của ngành mình trong giai đoạn 2021-2030; báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10-4-2021 để tổng hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp đảm bảo quỹ đất để phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh gắn với kết quả báo cáo thống kê đất đai năm 2020; hoàn thiện lại báo cáo theo đúng đề cương hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi về UBND tỉnh trước ngày 20-4-2021.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG