Unable to connect to the remote server Gia Lai ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới
20/07/2022 - Lượt xem: 207
Ngày 20-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã ký Quyết định số 468/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới (NTM) áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, có 100% xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2022-2025); ít nhất 10% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025); 100% thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó, tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng NTM đạt từ 80% trở lên).

 Thi công đường liên huyện Phú Thiện- Ia Pa. Ảnh Quang Tấn

Thi công đường liên huyện Phú Thiện-Ia Pa. Ảnh: Quang Tấn

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, chủ động cập nhật các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương; xây dựng văn bản hướng dẫn của ngành để triển khai trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh; thực hiện báo cáo định kỳ (trước ngày 5 của tháng cuối quý) và đột xuất.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động nghiên cứu, rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội về sự hài lòng của người dân trong quá trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; phối hợp thực hiện, đánh giá huyện đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban có liên quan và UBND các xã tổ chức thực hiện các quy định tại Quyết định này; chỉ đạo tổ chức đánh giá, đề nghị UBND tỉnh thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện NTM theo đúng quy định.

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG