The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn
04/08/2022 - Lượt xem: 139
Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm và đổi mới. Số người có nhu cầu và đăng ký học nghề tăng qua các năm. Số lao động nông thôn học xong có việc làm đạt trên 80%. Chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn được nâng lên.

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; tỉnh Gia Lai đã sắp xếp, kiện toàn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Giai đoạn 2012 - 2015, toàn tỉnh có 19 cơ sở; trong đó: Có 17 cơ sở dạy nghề công lập (01 trường Cao đẳng nghề Gia Lai, 01 Trường Cao đẳng nghề số 21, 03 trường trung cấp nghề, 08 trung tâm dạy nghề, 04 cơ sở dạy nghề) và 02 cơ sở dạy nghề ngoài công lập. Thực hiện việc sáp nhập các trung tâm dạy nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Người lao động sau khi học nghề đã được nhận vào làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đến năm 2017 đã phát triển lên 27 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Từ năm 2018 đến nay, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm còn 21 cơ sở. Phân theo loại hình sở hữu có 16 cơ sở công lập, 05 cơ sở tư nhân; gồm 02 trường cao đẳng; 05 trung tâm giáo dục nghề nghiệp; 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; 02 doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Số cơ sở dạy nghề giảm xuống là 06 cơ sở (trong đó, sát nhập 04 trường trung cấp vào Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai thành Trường Cao đẳng Gia Lai; giải thể 02 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên). Nhìn chung, các cơ sở hiện nay về cơ bản đáp ứng được nhu cầu học nghề của lao động nông thôn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu người học, đa dạng hoá ngành nghề đào tạo trên địa bàn tỉnh, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt mức danh mục đào tạo cho 48 nghề, trong đó 20 nghề phi nông nghiệp, 28 nghề nông nghiệp. Chương trình đào tạo nghề dưới 03 tháng được xây dựng sát với yêu cầu của thị trường lao động, đáp ứng được sự thay đổi của khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới được ứng dụng trong sản xuất. Mặt khác chương trình đào tạo được quản lý thống nhất trên địa bàn tỉnh góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo nghề giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Tính đến nay, trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh có 606 giáo viên; trong đó, 100% giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên tham gia giảng dạy, hầu hết có tâm huyết với nghề, có năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu công tác. Ngoài ra, trung bình hằng năm hợp đồng thỉnh giảng thêm khoảng 60 - 80 cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Công tác tư vấn, khảo sát, dự báo nhu cầu học nghề được quan tâm. Ở các huyện, thị xã, thành phố hàng năm phân bổ chỉ tiêu và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, chiêu sinh, mở lớp dạy nghề; đồng thời, có các văn bản hướng dẫn triển khai xuất khẩu lao động; phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo và người lao động được vay vốn giải quyết việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh tạo việc làm tại chỗ.

Chú trọng đánh giá kỹ năng nghề đáp ứng được yêu cầu của đơn vị tuyển dụng và thị trường lao động. Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nhiều hình thức dạy nghề được thực hiện như dạy tập trung, dạy tại cơ sở sản xuất kinh doanh, liên kết giảng dạy...

Nhìn chung, công tác dạy nghề lao động nông thôn từng bước được đổi mới. Phương pháp, hình thức dạy nghề được đổi mới theo hướng lấy người học là trung tâm; tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học.

Hoàng Hà

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG