Unable to connect to the remote server Đô thị không được thiếu dịch vụ xã hội.
09/12/2015 - Lượt xem: 2295
Cả nước hiện có khoảng 781 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 35%. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, bên cạnh những mặt tích cực, thì không ít đô thị đang thiếu hoặc trống vắng dịch vụ xã hội như: Y tế, giáo dục, nước sạch...

Các đô thị phải hướng đến sự phát triển bền vững - " xanh- sạch - đẹp" .
( Ảnh: T.L)

Trong những năm qua, hệ thống đô thị Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh cả về quy mô và chất lượng. Tính đến thời điểm này, cả nước có khoảng 781 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 35%.

Nhiều đô thị cũ được cải tạo, nâng cấp, được phát triển mở rộng về qui mô đất đai, dân số, đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội. Đô thị đã khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở mỗi địa phương, mỗi vùng miền...

Nói đến đô thị, ngoài vấn đề về tầm nhìn quy hoạch, thiết kế đô thị, thì dịch vụ xã hội đô thị vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa là cơ hội phát triển ở mỗi đô thị.

Dịch vụ xã hội đô thị được hiểu là những dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản và thiết yếu của người dân sinh sống và làm việc trong đô thị. Các ngành dịch vụ xã hội trong đô thị, ngoài vai trò đóng góp một tỷ trọng ngày càng lớn vào tổng sản phẩm chung, còn có vai trò vô cùng quan trọng tại các đô thị,  đảm bảo các nhu cầu thiết yếu  và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, nhiều đô thị đang trống vắng dịch vụ xã hội như: Y tế, giáo dục, nước sạch...

Chưa hết, quá trình phát triển “nóng” các đô thị cũng bộc lộ nhiều bất cập, thiếu sót: Thiếu các chính sách đồng bộ trong triển khai đầu tư hệ thống dịch vụ xã hội đô thị cũng như các công cụ liên kết phối hợp các nguồn lực để phát triển các lĩnh vực dịch vụ xã hội đô thị; việc triển khai đầu tư các công trình dịch vụ xã hội đô thị còn chưa được triển khai ở tất cả các đô thị; mức sống của người dân còn thấp ảnh hưởng đến khả năng chi trả cho những dịch vụ áp dụng công nghệ mới và chất lượng cao; các mô hình cung cấp dịch vụ xã hội đô thị còn thiếu đa dạng, chưa đáp ứng tốt nhu cầu của các nhóm dân cư khác nhau...

Để đô thị trở thành nơi đáng sống “ xanh - sạch - đẹp”, cần phải xây dựng hệ thống các giải pháp về y tế, giáo dục, nước sạch, nhà ở, thiết chế văn hóa...

Đầu tư xây dựng mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh (hệ thống phòng khám, trung tâm, bệnh viện…) trong sự gắn kết chặt chẽ với quy hoạch đô thị và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị để khai thác lợi thế từ hạ tầng đô thị cũng như đảm bảo cung cấp các dịch vụ hạ tầng cho dân cư đô thị.

Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư cho giáo dục, nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục cho dân cư đô thị.

Chọn mô hình quản lý kinh doanh cấp nước phù hợp với điều kiện cụ thể tại mỗi địa phương, mỗi đô thị; đồng thời, cần đưa ra cam kết  xóa bỏ tình trạng ngập úng tại các đô thị trong thời điểm gần nhất .

Các đô thị phải dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đô thị gắn liền với các dự án phát triển nhà ở thương mại, chia sẻ các tiện ích công cộng giữa nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, đảm bảo cung cấp đồng bộ các dịch vụ hạ tầng cho người dân khi đến ở.

Xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo khả năng kết nối trong và ngoài các khu đô thị.

Dành nguồn ngân sách hợp lý để đầu tư dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và sinh hoạt cộng đồng nhằm duy trì hệ thống thiết chế văn hóa.

Các giải pháp phát triển đô thị nói chung và dịch vụ xã hội đô thị nói riêng cần nhiều nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn ngoài Nhà nước. 

Khó, nhưng không phải không làm được nếu tất cả cùng chung tay!

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG