The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa
11/08/2019 - Lượt xem: 2030
Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trong những năm qua, tỉnh ta đã đạt được một số kết quả tích cực.

Khu công nghiệp Trà Đa, Gia Lai (nguồn THGL)

Lực lượng lao động năm 2018 của tỉnh là 883.547 người, trong đó số lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc là 877.248 người; nam giới trong độ tuổi lao động là 411.912 người, nữ giới trong độ tuổi lao động là 465.336 người; lực lượng lao động ở thành thị là 253.083 người, ở nông thôn là 624.165 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 33%.

Trên địa bàn tỉnh có 4.892 doanh nghiệp đang hoạt động, với 85.735 lao động. Trong đó, 32 doanh nghiệp nhà nước, với 29.358 lao động; 04 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với 831 lao động và 4.856 doanh nghiệp dân doanh, với 55.546 lao động.

Tỉnh có 03 khu công nghiệp, với trên 70 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng trên 2.000 lao động, với tổng số 80 dự án đầu tư. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là đơn vị quản lý trực tiếp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Số doanh nghiệp trong tỉnh hằng năm tăng dần; sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đã giải quyết được việc làm cho người lao động, tăng thời gian sử dụng lao động ở khu vực nông thôn, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển bền vững, góp phần ổn định an sinh xã hội.

Thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW, các cấp ủy, chính quyền, địa phương đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, hướng dẫn, triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động. Có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện một cách thường xuyên, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao; tổ chức điều tra, kết luận, xử lý kịp thời, nghiêm túc tất cả các vụ tai nạn lao động chết người.

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có ý thức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm. Phân định rõ chế độ trách nhiệm của các bộ phận trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đề cao ý thức tự kiểm tra một cách thường xuyên của doanh nghiệp để chủ động phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được người sử dụng lao động quan tâm, thực hiện. 

Nhận thức của các sở, ban, ngành, địa phương, người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động dần được nâng cao. Các giải pháp mang tính chất phòng ngừa được chủ động thực hiện, trên cơ sở đánh giá rủi ro, nhận diện các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Xuân Phú

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG