The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đak Đoa chú trọng công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
31/07/2021 - Lượt xem: 1585
Những năm gần đây, công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Đak Đoa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; qua đó đa số các cơ sở đã chấp hành tốt các tiêu chuẩn, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 971 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chủ yếu là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ phục vụ cho nhu cầu tại chỗ. Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ ngộ độc thực phẩm, với 656 người, trong đó có 06 trường hợp tử vong, các vụ ngộ độc thực phẩm chủ yếu xảy ra từ trước năm 2015. Trước tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền các cấp cùng cả hệ thống chính trị đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ sở mua bán và chế biến thức ăn; qua đó những năm gần đây số vụ ngộ độc giảm hẳn, nhiều năm không xảy ra.

Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, chế biến và các cơ sở mua bán hiểu đúng, thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm, Nghị định hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm, Thông tư quy định bảo đảm an toàn thực phẩm thực, góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm và các loại bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Tổ chức nói chuyện chuyên đề với các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện; tuyên truyền trên sóng Đài truyền thanh - truyền hình huyện và trên các cụm loa FM đặt tại các xã, thị trấn; tổ chức các buổi lễ phát động hưởng ứng tháng vệ sinh an toàn thực phẩm; các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các hội đoàn thể;… vào thời điểm Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu và các dịp lễ khác. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tổ chức các lớp tập huấn cho các ban, ngành, đoàn thể, y tế xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đak Đoa tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có mặt hàng hoa quả

Công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm được tăng cường. Toàn huyện có 39 cán bộ được phân công kiêm nhiệm công tác an toàn thực phẩm. Trong đó, cấp huyện 05 cán bộ; các xã, thị trấn 34 cán bộ và tại các thôn, làng, tổ dân phố đều có cộng tác viên y tế kiêm nhiệm công tác an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân huyện thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiện toàn từ cấp huyện đến cấp xã. Cấp huyện do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban, các xã, thị trấn do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm Trưởng ban; xây dựng Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng ngành, đơn vị và gắn với trách nhiệm địa bàn được phân công phụ trách để thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai chỉ tiêu 17.8 tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay có 5/16 xã đạt chuẩn chỉ tiêu 17.8 trong tiêu chí số 17.

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Định kỳ hằng năm tổ chức 03 đợt kiểm tra (Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và Tết Trung thu); ngoài ra còn tổ chức kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Trong 10 năm qua, toàn huyện đã tổ chức kiểm tra được 5.571 lượt cơ sở. Ngoài các đợt kiểm tra định kỳ, huyện còn tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra, giám sát thu hồi các sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm phục vụ các kỳ thi THPT quốc gia, Đại hội Đảng... 100% các hoạt động lớn diễn ra trên địa bàn không xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm.

Huyện đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, xanh và sạch; khuyến khích đầu tư sản xuất, chế biến thực phẩm theo chuỗi sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu… Hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tạo vùng nguyên liệu cho địa phương, đảm bảo đầu ra bao tiêu sản phẩm mang tính liên kết, bền vững. Qua đó, đã tạo bước chuyển biến mới trong sản xuất nông nghiệp. Nâng cao được ý thức cho người nông dân về liên kết trong sản xuất, kiểm soát được chất lượng, sản phẩm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã được nâng lên; người dân nâng cao ý thức về sử dụng thực phẩm an toàn cho bản thân và gia đình; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã có nhiều thay đổi về nhận thức cũng như việc làm, chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra liên ngành và chuyên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện đã được tăng cường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện giảm nhanh so với giai đoạn trước năm 2011, góp phần hình thành một môi trường sống an toàn, thực hiện có hiệu quả mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đinh Huy

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG