The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác dân vận chính quyền góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
21/11/2019 - Lượt xem: 1696
Năm 2019, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện“Năm dân vận chính quyền” và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhận thức tầm quan trọng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, chính quyền các cấp đã xây dựng nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận, đáp ứng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, chính quyền các cấp đã phối hợp với ban dân vận cấp ủy cùng cấp làm tốt công tác dân vận chính quyền, thông qua đó có nhiều chương trình, dự án kinh tế - xã hội liên quan đến đời sống nhân dân được quan tâm, như: Công tác giảm nghèo bền vững; chăm sóc người có công; gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Phát huy vai trò, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Bộ máy hành chính nhà nước các cấp được kiện toàn, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng lên; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng vì nhân dân phục vụ. 

Việc triển khai các nội dung về dân vận chính quyền đã góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và bức xúc của nhân dân, nhờ đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,1% so với dân số, hộ nghèo giảm dần. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai các giải pháp tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các loại hình doanh nghiệp ước năm 2019 đạt 25.570/25.200, lao động đạt 101,4% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2018 là 25.570/25.550 người, tăng 0,07%; tỉnh xuất ngân sách hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng đang hưởng trợ cấp hằng tháng 28.180 người (150.000 đồng/người), tổng số tiền 4.227.000.000 đồng.

Gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với người dân của chính quyền các cấp. Ảnh: Nguyễn Đông

Triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có công; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt, công trình cung cấp điện lưới quốc gia, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các địa phương quan tâm chỉ đạo, đến nay toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự ước năm 2019 phấn đấu có thêm 12 xã được công nhận đạt chuẩn; tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện điểm Kbang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Qua triển khai công tác dân vận chính quyền có thể nhận thấy, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp từng bước được đổi mới. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra được tăng cường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tăng tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, hướng tới xây dựng văn hóa xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người dân, doanh nghiệp. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, tận tụy phục vụ nhân dân, phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước ngày càng được củng cố và tăng cường.

Phương Thanh

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG