The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân, đoàn viên, hội viên
01/06/2019 - Lượt xem: 1805
Trong quý II năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra và nội dung kết luận tại Hội nghị giao ban của Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý I năm 2019.

Triển khai thực hiện một số nội dung công việc mới, như: Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp của Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019; Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng mô hình “Phụ nữ với làng hoa dã quỳ” tại xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, hỗ trợ xây dựng 615 nhà tiêu hợp vệ sinh trong việc đảm nhận tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới; Mặt trận Tổ quốc tỉnh bàn giao công trình "Nước ngọt vùng biên" tại huyện Chư Prông; Hội Cựu chiến binh tỉnh nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên ở huyện Chư Pưh, Chư Sê; Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức 09 cuộc hội thảo về phân bón Baconco, về cây ăn quả lồng ghép, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2020 cho 230 hội viên, nông dân; Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội sáng tạo trẻ khối sinh viên, trực tiếp tổ chức tư vấn giải quyết việc làm và vốn vay ở một số xã... Việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo đại hội của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định. 

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền ở một số địa phương chưa thường xuyên. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng đoàn viên, hội viên, nhất là trong thời điểm thực hiện việc sáp nhập các thôn, làng, tổ dân phố, các tổ chức đoàn, hội ở cơ sở có đoàn thể chưa kịp thời. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao hoạt động tổ chức đoàn, hội còn hạn chế, chưa có giải pháp mang tính đột phá. Tình trạng thanh niên trong đồng bào dân tộc thiểu số tập trung đông người, gây rối trật tự, an toàn xã hội vẫn còn xảy ra ở một số địa phương (Huyện Đak Pơ, Kông Chro, Kbang).

Ảnh: Nguyễn Đông

Về nhiệm vụ trong quý III năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hội tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đề ra trong quý III năm 2019, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quý I, quý II năm 2019 qua Hội nghị giao ban đã chỉ ra. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, có giải pháp hiệu quả trong việc quản lý số liệu đoàn viên, hội viên; triển khai thực hiện tốt phần mềm quản lý đoàn viên, hội viên, phấn đấu hoàn thành trong nữa nhiệm kỳ đầu của từng đoàn thể. Triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 225-KH/TU, ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019). Tập trung tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo điểm tại làng Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện; xã Hra, huyện Mang Yang và huyện Kbang. Chỉ đạo đoàn thể mình ở cấp huyện, xã, thôn đăng ký đảm nhận nội dung cụ thể với cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Tích cực tham gia thực hiện tốt các nội dung Đề án “Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là Hội Nông dân tỉnh. Nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân, đoàn viên, hội viên ở các huyện Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông tham mưu kịp thời với Thường trực Tỉnh ủy. Báo cáo tổng hợp số liệu đoàn viên, hội viên, tổ chức đoàn, hội từ tỉnh đến cơ sở. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban chấp hành, ban thường vụ, ban thường trực, thường trực đảm bảo theo quy định, kịp thời xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ...

Minh Tân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG